Filozoflar ile İstanbul’da

“Filozoflar İle İstanbul’da” Projesi İçin Ünlü İtalyan Filozof Antonio Negri İstanbul’a geliyor.

KÜLTÜR SANAT .
filozoflar ile istanbul’da

Bakırköy Belediyesi’nin öncülüğünde MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları tarafından 27-28 Nisan 2013 tarihinde düzenlenecek Filozoflarla İstanbul’da: “Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri” konferansına sol çevrelerde büyük fırtınalar koparan İmparatorluk ve Çokluk gibi yapıtların yazarı, “Özgür Kuş’un-Yoksul’un-Çokluk’un” savunucusu dünyaca ünlü İtalyan filozof  Antonio Negri Onur Konuğu olarak katılıyor. Negri’nin ilk kez İstanbul’a geldiği etkinliğe Judith Revel, Marco Assennato, Volkan Çelebi, Ahmet Soysal da konuşmacı olarak katılacak. Etkinlikte Monokl Yayınları tarafından hazırlanan Negri’nin 4 yeni kitabı okurlarla buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu ve Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik süresince simültane tercüme de yapılacak.

Bakırköy Belediyesi’nin öncülüğünde MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları tarafından 27-28 Nisan 2013 tarihlerinde "Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri" konulu konferans düzenlenecek. Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe dünyaca ünlü İtalyan filozof Antonio Negri Onur Konuğu olarak katılıyor. Konferansa ayrıca Judith Revel, Marco Assennato, Volkan Çelebi ve Ahmet Soysal konuşmacı olarak katılacak.

Özgür Kuş’un, Yoksul’un ve Çokluk’un filozofu Antonio Negri “Filozoflar’la İstanbul’da” projesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Proje ile Bakırköy’ü 2013 yılında dünyanın yeni Agora’sı, filozofların buluşma noktası haline geliyor. Dünya felsefe sahnesi Bakırköy-İstanbul’da kuruluyor.

Antonio Negri’nin iki özel sunum yapacağı ve 4 yeni kitabının da tanıtılacağı, imzalanacağı etkinlik iki gün sürecek. Sunumların yanı sıra özel açık oturumlar da gerçekleştirilecek ve izleyicilerin sorularına ağırlık verilecek. Konferansın açık oturum konuları:

1- Kapitalizme Başkaldırının Mantığı ve Mekanizmaları: Felsefenin Yeni Bir Konumuna Doğru?
2- Açık Oturum – Agora [Herkese açık soru cevap, tartışma, paylaşım forumu]

Konferansın programı, katılımcıların özgeçmiş bilgileri ve konferans için her iki gün gidiş ve dönüş olmak üzere [sabah-akşam] Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy’den kaldırılacaklar servisler ve konferans merkezine ulaşım güzergahları için http://ozgurluk.monokl.net adresine bakılabilir ya da editor@monokl.net adresi ile temasa geçilebilir.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup simültane çeviri yapılacaktır.

Antonio Negri Hakkında

1933 yılında İtalya’nın Padua kentinde doğdu. Küreselleşme ve İmparatorluk çözümlemeleri ile dünya entelektüel çevrelerinde büyük fırtınalar koparan İmparatorluk ve Çokluk adlı yapıtları Michael Hardt ile birlikte kaleme aldı. Karşı-imparatorluk ve direniş biçimleri adı altında yaptığı çözümlemelerde maddi olmayan emek ve Özgür Kuş ve Çokluk olarak Yoksul’u öne çıkardı. Yazdığı onlarca yapıtta ve yüzlerce makalede yaşamın devrimci arzu ve peygambersi söylem temelinde yeniden üretilişini, praksisin yeni ufkunu Spinoza’dan aldığı esinlerle bir çok yapıtında konu etti. Spinoza’nın yanı sıra çalışmaları Marx, Foucault ve Deleuze-Guattari ikilisiyle çarpıcı yakınlıklar ve diyaloglar sergiledi.  Biyo-politikadan virtüele, köksaplardan cücüklere ve iktidarın modern disiplinci yapısından post-modern gözetlemeci yapısına, imparatorluğun içkin akışlarından kapitalizmin tüzel dayanaklarına kadar yeni bir küresel iktidar çözümlemesi geliştirdi. En temelinde, Yoksul’u yeni üretimin ve çokluk içinde tekillik edinmelerin, yeni bir dünyanın koşulu ve olanağı olarak sundu.  Hiçbir dışarısının ve merkezin var olmadığı küresel akış, melezleşme ve sınırsız emek sömürüsü düzleminin karşısına devrimci öznellikleri ve Karşı-İmparatorluğu çıkardı. Marx’ın yaşlı köstebeğinin yerine Deleuze’ün yılansı kıvrılışını yeni mücadele biçimi olarak koydu. Yalnızca Tanrı’nın değil, doğadan ayrı ve aşkın bir göndermesi bulunan insan fikrini de reddetti ve doğa ile aynı düzlemdeki Spinozacı bir insan söylemini gündeme getirdi. Machiavelli’nin siyasi görüşlerini de yeniden ele aldı ve içkinlik açısından günümüze uyarladı.

Negri yalnızca çarpıcı görüşleri ile değil yaşamı ile de büyük tartışmaların ve olayların tam ortasındaydı. 1960’larda yayımlanan Kızıl Defterler (Qaderni Rossi) adlı dergide işçi sınıfı üzerine parlak analizler yaptı. Aynı süreçte farklı felsefe dergilerinde de (Aut-Aut, Critical del Dretto) hukuk felsefesini ve iktidarın yaşamını kat eden yazıları yayımlandı. Negri, çok geçmeden yeni bir siyasal oluşum çevresi olan Potere Operairo'da kuramsal alanın etkili bir sözcüsü olarak öne çıktı. Sol çevrelerde büyük izler bırakan ve İtalyan işçi hareketinin simgelerinden Autonomia hareketi bu dönemde doğdu. Aynı dönemde Negri, Padua ayaklanmasının sorumlularından birisi olmakla itham edildi. Bu suçlamalardan aklandı, ancak daha sonra 1979 yılında radikal sol örgüt Kızıl Tugaylar’a destek vermek ve Aldo Moro suikastiyle ilişkili olmak iddiasıyla belirsiz suçlamalar altında yeniden tutuklandı. Negri'nin Kızıl Tugaylar ile ilişkisi hiçbir zaman kanıtlanamadı. Buna rağmen dört buçuk yıl hapiste kaldı ve Radikal Parti'nin listesinden cezaevindeyken İtalyan Parlamentosu'na seçilerek serbest kaldı. Ancak dokunulmazlığı kaldırıldı ve Negri bunun sonucunda İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı. 1997'ye kadar Fransa'da yaşadı, aynı yıl çıkan af ile cezasının on üç yıla inmesi üzerine İtalya’ya döndü ve 2003’e kadar hapiste kalarak cezasını tamamladı. Negri, hapiste de, hapisten çıkışından sonra da aralıksız yazdı. Halen dünyanın dört bir yanında konferanslar vermekte, küreselleşmenin sömürü düzenine karşı tekilliklerden örülü yeni bir uzam için devrimci, özgürlükçü söylemlerde bulunmaktadır.

Türkçe’de Antonio Negri Yapıtları:
-    (2003) (Michael Hardt ile birlikte), Dioynisos'un Emeği - Devlet Biçiminin Bir Eleştirisi, İletişim Yayınları
-    (2005) Devrimin Zamanı, Ayrıntı Yayınları
-    (2005) Yaban Kuraldışılık, Otonom Yayıncılık
-    (2006) Marx Ötesi Marx - Grundrisse Üzerine Dersler, Otonom Yayıncılık
-    (2006) İmparatorluktaki Hareketler, Geçişler, Görünümler, Otonom Yayıncılık
-    (2006) Yıkıcı Politika - 21. Yüzyıl için bir Manifesto, Otonom Yayıncılık
-    (2006) Avrupa ve İmparatorluk - Kurucu Bir Süreç Üzerine Düşünceler, Otonom Yayıncılık
-    (2006) (Félix Guattari ile birlikte), Bizim Gibi Komünistler- Félix Guattari ile Yazışmalar, Otonom Yayıncılık
-    (2011) Ortak Zenginlik, Ayrıntı Yayıncılık
-    (2011) Aykırı Spinoza, Otonom Yayıncılık
-    (2011) (Michael Hardt ile birlikte), Çokluk, Ayrıntı Yayınları
-    (2012) (Michael Hardt ile birlikte), İmparatorluk, Ayrıntı Yayınları
-    (2012) (Michael Hardt ile birlikte), Duyuru, Ayrıntı Yayınları
-    (2013) Direniş Üçlemesi, Monokl Yayınları
-    (2013) Porselen Yapımı: Politikanın Yeni Bir Grameri İçin,  Monokl Yayınları
-    (2013) Sanat ve Çokluk, Monokl Yayınları
-    (2013) Sürgün, Monokl Yayınları

MonoKL: “Yeni karşılaşmaların, yeni fikirlerin, yeni yaşamlarının ardından gidiyoruz ”

8 yıl önce Türkiye’deki mevcut kültürel ortamın düşünce, fikir mimarisi yaratmadaki yetersizliğine ve ölü bir felsefi ortama karşı yola çıktıklarını belirten Monokl Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Volkan Çelebi, Filozoflar ile İstanbul’da projesinin, Bakırköy’ü 2013 yılında filozofların Agora’sı, dünyanın felsefe sahnesi haline getireceğini ifade ediyor :

“Düzenlediğimiz sekizinci uluslararası konferans. Daha öncesinde de Badiou, Nancy, Vattimo, Marion, Stigler gibi dünyaca ünlü filozofları ağırlamıştık İstanbul’da.  Dünya entelektüel çevrelerini 2000’li yıllarda kasıp kavuran ve birçok tartışmayı beraberinde getiren İmparatorluk ve Çokluk [Michael Hardt ile birlikte] kitapların yazarı ünlü İtalyan Filozof Antonio Negri de ilk kez İstanbul’a geliyor. Filozoflarla karşılaşmak çok özel bir deneyimin içinden geçmek demek. Antonio Negri ile birlikte çağımızın hastalığına, küreselleşen iktidar ve sermaye olgularına temas edeceğiz ve yeni özgürlük ile öznellik biçimlerini, peygambersi söylemi ve arzu felsefesini düşüneceğiz. Akışlar, melezleşmeler, farklılıklar ve dünyanı yöneten İmparatorluğun derinlerine ineceğiz.

Türkiye’deki düşünce ve fikir hayatının özgün yazı uzamına ihtiyacı olduğu kadar özgün bir söyleme/yaşama alanına da ihtiyacı var. Yaşamı Türkçe’de icat etmek, Türkçe yaşam yapmak yolundayız. Filozoflar ile İstanbul’da projesi ile Bakırköy’de dünya felsefe sahnesinin yeni Agora’sını oluşturuyoruz. Bakırköy’ün Tarihi, İstanbul’un Tarihi’dir diyerek bir anlamda Bakırköy’ün Düşünce/Kültür Elçilerini ağırlıyor olacağız. Bu proje İstanbul’un tanıtımına ve dünya çevrelerindeki konumuna, bir uygarlık merkezi olarak yerine de büyük değer kazandıracak bir proje. Böylesine önemli bir projenin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in Bakırköy’e, kültüre, İstanbul’a ve düşünmeye, sorgulamaya verdiği önem ve değer olmaksızın asla gerçekleştirilemezdi.”

MonoKL Hakkında

2006 yılında, düşünsel ve ebedi ortamın tek kurgusuz labirenti olma amacıyla kuruldu.  Genç ve dinamik bir ekipten meydana gelen oluşumun çıkardığı MonoKL dergisi özellikle 1. ve 2. sayılarında avangard bir duruş sergileyerek patafizik koleji, unutuş, görsel şiir temalarını işledi. 3. sayısı ile birlikte düşünürler ve yazarlar dizisine başlama kararı aldı.  3. sayısını doğumunun 100. yılı vesilesiyle Maurice Blanchot’ya ayıran dergi, 1 yıllık bir çalışmanın sonunda 4-5. sayılar olarak G. W. F. Hegel özel sayısını yayımladı. 6-7. Sayıları olarak Jacques Lacan Uluslararası Özel Sayısını yayımlayan oluşum, ardından iki büyük cilt halinde Uluslararası Levinas Özel ciltlerini yayımladı. Son olarak Jean-Luc Nancy ile Karşılaşmalar sayısının çıktığı Monokl Dergisi’nin gelecek uluslararası sayıları Gilles Deleuze ve Alain Badiou Özel Sayıları olacak. Dergi, düşünürler üzerine Fransızca, Almanca ve İngilizce olarak yaptığı ayrı ciltlerle, teorik uzamda Türkiye’nin uluslararası alana açılan tek kapısı durumunda. Bunun en temel göstergelerinden birisi de Monokl Dergisi Onur Kurulu’nun Jean-Luc Nancy’nin kendisi başta olmak üzere, Joan Copjec, Danielle-Cohen Levinas, Kenneth R. Westphal, Rene Major, Alain Badiou gibi özel isimlerden oluşmasıdır.

Levinas sayıları ile birlikte MonoKL Yayınlarını da derginin bir projesi olarak hayata geçiren oluşum, şu ana kadar temel felsefe yapıtlarının da içinde olduğu 37 kitap yayımladı. 2013 Haziran’ına kadar Maurice Blanchot, Jacques Lacan, Emmanuel Levinas, Bernard Stiegler, François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Henry, Pierre Bourdieu, Vladimir Jankelevitch, Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben, Alain Badiou ve Jean-Luc Nancy’in yapıtlarının içerildiği 40’ı felsefe 60 kitap yayımlamayı planlayan yayınevi Volkan Çelebi ve Murat Erşen yoğun emekleriyle hayat buluyor. Oluşum aynı zamanda yaptığı sayıların bir uzantısı olarak icra ettiği Uluslararası Konferanslarla [Hegel: 2008, Lacan: 2009, Jean-Luc Nancy: 2010, Levinas: 2011 Konferansları], Demokrasiler Çağında Uygarlık [2012 Aralık] ve her Çarşamba akşamı Taksim’deki Monokl Yayınları’nda düzenlediği tematik sohbet ve tartışmalarla da canlı bir kültür ve düşünce girişimi olma özelliğine sahip. Daha ayrıntılı bilgi www.monokl.net ve blogasiri.monokl.net adreslerinden elde edilebilir.

PROGRAM:

Bakırköy Belediyesi
Bakırköy’den İstanbul’a – İstanbul’dan Dünyaya

MonoKL Yayınları
“Filozoflarla İstanbul’da”
Istanbul en compagnie des philosophes

Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri
Les nouvelles formes de la liberté et du sujet

Antonio Negri’nin Özel Katılımıyla
Avec la participation d’Antonio Negri

27 Nisan – 28 Nisan 2013
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde
http://ozgurluk.monokl.net

27 Nisan Cumartesi - April 27 Saturday – Samedi 27 Avril
11.15
Açılış Konuşması/ Opening Speech/ Discours d'ouverture
11.30-13.00
Antonio Negri
Komünizm ve Gelecekteki Politikanın Yeni Araçları
Communism and the new tools of future politics
Communisme et nouveaux outillages pour les politiques à venir
13.00-14.30
Öğle Yemeği/ Lunch/ Pause déjeuner
14.30 – 16.00
Marco Assennato
Qu’est ce que le travailleurisme italien pour une généologie des théories critiques?
What is the Italian Workerism for a Genealogy of Critical Theories?
Eleştirel Teorilerin Kökenbilimi İçin İtalyan İşçiciliği Nedir?
Ahmet Soysal
Küreselleşmiş Neo-Faşizm'de Sol ve Devrimci pratikler
La gauche et les pratiques révolutionnaires dans le néo-fascisme mondialiste
The left and revolutionary pratiques in globalised Neo-fascism
16.30 - 18.30 Open Session / Open Session/ Table-Ronde
Antonio Negri, Ahmet Soysal, Marco Assennato, Volkan Çelebi
The Logic and Mechanisms of Revolt Against Capitalism:
The new forms of freedom and subject
Logique et mécanismes de la révolte contre le capitalisme:
Les Nouvelles formes de la liberté et du sujet

28 Nisan Pazar - April 28 Sunday -  Samedi 28 Avril
14.00-15.30
Antonio Negri
Yeni Devrimci Hareketlerin Olanaklı Bir Biyopolitikası
A possible biopolitics of new revolutionary movements
Une biopolitique possible des nouveaux mouvements révolutionnaires
15.30 – 16.30
Judith Revel
16.30 – 17.00
Coffee Break
17.00 – 18.00
Judith Revel, Antonio Negri
30 Public Session – Forum
Session publique - Débat

artfulliving.com

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git Filozoflar ile İstanbul’da

Yorumlar

bu kitap hakkında ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.

Diğer Kitaplar

bunlar da ilgi çekebilir Kitap Anasayfa
on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.