Türklerin İslamiyeti kabulü

Türkler islamiyeti ne zaman kabul etti? İlk müslüman olan Türk devletler hangileridir?

YAŞAM .
türklerin islamiyeti kabulü

Türkler İslamiyet'ten önce Şamanizm inancına sahiptiler. Yaklaşık 10. yy'a kadar Şamanizm Türkler arasında en yaygın din olmuştur. İslamiyet öncesi Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması 7. yy'da Halife Ömer döneminde gerçekleşmiştir

Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler sebepler

Türkler 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.Bunda Türklerin İslam öncesi inanışları ile İslamiyet arasında büyük benzerliklerin bulunması etkili olmuştur.

Diyadinnet.com'da yer alan bilgilere göre; Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü. Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır. İslâm dini, millî yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır.

Türkler tarihleri boyunca pek çok din ve inanış biçimini benimsemiştir.Ancak bu dinler içerisinde en çok Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır. Bir toplumun sahip olduğu dini; sanatını, geleceğini, giyim kuşamını, ahlak yapısını, zevklerini, dilini ve ortak amaçlarını etkilemektedir. Bu nedenle din değiştirmek oldukça zordur.8 yy. ile 12.yy arasında Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamış,bu nedenle tarihçiler Türk tarihinin İslamiyet öncesi ve sonrası olarak 2 bölümde incelemişlerdir.

Türk - Arap mücadeleleri Abbasiler döneminde şiddetini kaybetti.Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas savaşı Karluk Türklerinin Müslümanların yanında yer almasından dolayı Abbasilerin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu savaştan sonra Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde gelişti.Bu olay Orta Asya’nın kaderini değiştirirken, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde de etkili oldu.Talas savaşında Çinlilere karşı Arapların yanında yer alan Karluklar 10.yy. itibaren kalabalık gruplar halinde İslamiyet’i kabul ettiler.

Türklerin İslâmiyet'i kabul etmeleri hem İslâm âlemi hem de dünya tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuştur. Türkler, karışıklık içinde bulunan İslâm dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler.

Faktörler

Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti. İslamiyet de bir hoşgörü diniydi.

Eski Türk dini ile İslamiyet arasındaki benzerlik:

a-Tek tanrı inancı b-Ahiret inancı c-Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı

Sosyolojik faktörler,aile kavramına verilen önem,namus,temizliğe verilen önem İslamiyet’teki cihat ve gaza anlayışı ile Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesinin benzerlik göstermesi.

Ekonomik ve sebepler,eski Türk toplumunda sosyal sınıflar yoktu.İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması,dolayısıyla her iki düşüncede de halkın refah ve mutluluğunun gözetilmesi vardır.

Siyasi ve askeri tercih;8yy’da Türk-Çin rekabeti hızla devam etmekte,hatta hakimiyet yavaş yavaş Çinlilerin Türklerin elindeki Maverünnehir’i de alarak egemenliği ele geçirmek istiyordu.Güneyde Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dinide büyük bir hızla yayılarak Çinlilerle rakip olabilecek konuma gelmiştir.751’de Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas savaşında Türkler İslam ordusu yanında Çinlilere karşı savaşmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir.Bu olaydan sonra Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma hızlanıştır.

Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri: Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır:

Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu .

Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.

İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu .

İslâmiyet'teki gaza ve cihat ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.

İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git Türklerin İslamiyeti kabulü
Yasal Uyarı: on5yirmi5.com'a ait özel içeriklerin metin, görsel ve diğer dosyalarının tüm hakları on5yirmi5.com'a aittir. İçerikler aktif link verilerek kısmen kullanılabilir

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.
 • arda Pazartesi, 21:38

  71'de ki ödevi atın
 • Uzun Adam Cumartesi, 18:51

  Gök Tanrı inancı ile İslam benziyor cümlesi yalandır.Gök Tanrı inancı en 700 yıllık İslam ise 1400 yıldır var.Diğer yalan ise güle oynaya müslüman olduğumuz.Tarihte hiçbir millet veya devlet durduk yere din değiştirmez.
 • Ahmet Çarşamba, 13:47

  Yıl 2017 olmuş hala arap masallarına inanıyorsunuz
 • nil Çarşamba, 09:08

  orta asya türklerinin islamı kabul etmesinde etkili olan mutasavvır kimdir?
 • OSMAN Pazar, 02:36

  ULAN DİYANET BİLGİLERİNİ BANA BURADA NİYE SATIYORSUN ÇOCUK....
 • esma Cumartesi, 14:43

  Bana uzun bilgileri olan biri yardım edebilir mi
 • Türküm, Osmanlı veya Pazar, 19:53

  İslamı kabul öyle Türklerin inanış ve yapısına uygun olduğundan olmadı, Bu yalan sürekli pohpohlanmaktadır. Bir kere Türklerin ne yaşam tarzı, ne kadın ile erkeğin toplumdaki yeri, maneviyatları, akıcı ruhları islamiyetle ve arap kültürüyle bağsaşmaz. Türk erkeği kadını ile beraber çalışır, kadını ile beraber savaşır kılıç sallar, kadını ile beraber eğlenir, hatta Türk kadını tümen komutanı olur. Türk yapısı hiç bir zaman araplaşmaya da uymadı islama da. Bozulmalar oldu, en ağır bozulmalar Türklerin 600 yıl boyunca Osmanlı hegemonyası altındaki döneminde oldu, hem askeri alanda, sistemleriyle kullanıldılar hem de aşağılanıp zulme uğradılar, o da ayrı bir araştırma ve uyanış konusu.
 • kuzey Çarşamba, 22:49

  İslamiyete geçiş konusunda yürüttüğünüz mantık akla mantığa aykırıdır, tabii bu saatten sonra da başka türlü bir hikaye kabül görmez;
  Türklerin islamiyete geçişi de Rus imparatorluğunun İngilizlerin, Fransızların, İspanyolların ve diğer güçlü egemen orduların egemenliğine aldığı zayıf halkların (sömürü, işkence, aclıkla terbiye, esaret vb.) din değiştirmesiyle aynıdır...
  Bizim atalarımız eski inançların da (Şamanizm) ne gibi bir sorun yaşadı da benzer (islam) dine geçmiş olsun, bunu savunmak atalarımızın aklına kişiliğine inancına hakarettir, örneğin; babasına benzettiği birini baba diye sahiplenen yada kültürünü terkederek yakın bulduğu kültürü benimseyen varmı? Halen Orta Asya'da yaşayan değişik dinlere mensup Türk ırkları var.. Latin alfabesine geçerek bir gecede cahil bırakıldık diyebilen zihniyet, atalarımızın bir gecede topluca din değiştirdiğini uydurmuş bize yedirmeye çalışıyor...
  Sorarım size, bugün İslamiyete yakın bir inanç sistemi karşınıza çıksa din değiştirirmisiniz! "değiştirirm" diyorsan
 • Sana ne ulan Salı, 18:44

  Bu siteden ” islamiyeti seçip kültür değişiklikleri " olsa iyi olur. Ha bu arada Beyto adiyla yazan asıl sen yorumu yazmışsın.
 • mert Salı, 20:29

  ^^393^)^)^)^)^^)^)^)^)^^^^^9939
 • mehmet Pazartesi, 11:35

  ufak atda civcivler yesinnn
 • burhan Cuma, 20:24

  Hülya hanım, Allahü teâlâ bugün anladığımız şekilde islamiyetten önce yeryüzüne peygamberlere parça parça sahifeler göndererek yer yüzünde düzeni dirliği sağladı, İslam kelimesi, İslam anlayışı Hz.Muhammed le geldi, İncil de dahi peygamber efendimizden bahsedilir, fakat islam inancı islam kelimesi hiçbir kaynakta geçmez daha öncesinde. Toplumda zuhur eden algı elbette ki İslam kelimesi veya İslam anlayışı takıntısı değildir. Ama İslam anlayışı ve Kur'an da olan islam inancı peygamber efendimizle geldi.... ve tepki duyduğum bir şey var, neden türklere yapılmış büyük bir yanlışlık olsun, böyle her şeyi türklere çektiğinizde bazı kişilerinde tepkisine sebep olursunuz, bir tarihçi olarak türklüğümüzden utanacağız nerdeyse, her şey de türk her şeyde türk. biz Türkler bi üstünlük gösterdiysek bırakın öyle kalsın dile getirmeyin her zaman.
 • Yorumunuz gösterilemiyor : Yazım kuralları hatası...Cuma, 1 Mayıs

 • Hülya Ergüngil Pazar, 17:15

  İslâmiyetin Muhammed'le başladığını düşünmek hem Kur'an'na hemde Türklere yapılan büyük bir yanlıştır.Kur'an'da bir çok resulden bahseder.Bunların hangi coğrafyalarda yaşadığını tam olarak bilemiyoruz.İslâmiyet zaman içinde sekteye uğradığı için Yüce Allah,aralıklarla resul göndermiştir.Türklerin Muhammed'den önce de Tek İlah inancında olduğunu biliyoruz.Uyguladıkları yaşam kuralları İslâm yaşam kurallarına uyduğu içindir ki Kur'an'la tanıştıkların da derhal kabul etmişlerdir.Kurban olayını biliyoruz ki,Hz.İbrahimle başladı diyoruz.Peki ya Adem'in çocuklarının kestikleri kurban ne oluyor.Parçaları birleştirmeden ne Tarihi nede Kur'an'nı anlamamız mümkün değildir.MS.395 ve 453 Tarihleri arasında yaşayan Attillâ Roma da Papanın yardımcısına söylediği bir söz düşündürücüdür."Siz şaşırmızsınız Tanrının oğlumu olur? O tektir".Bu dönemler KEHF Sûresi ile desteklendiğinde O dönemde İslâm inancının varlığının kanıtlarından biridir diye düşünüyorum.
 • yok Cumartesi, 19:25

  islamıyet tam olarak kac yılında kabul edıldı
 • aleyna Perşembe, 21:41

  ben Türklerin İslamiyeti kabul etmesinin sonuçlarını arıyorum biri bana yardım etsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 • mehmet Perşembe, 17:28

  evabı alamıyorum
 • hasan Pazartesi, 13:12

  Uyudunuzmu
 • ilkay Cumartesi, 12:30

  ya sadece bu sorunun cevabımı var ... öffff ;(((((
 • rüyam Pazartesi, 21:16

  eh türüne göre güzel
 • elif Cuma, 21:40

  bencede süper abdullah ben de beğendim apoşummmmm
 • ABDULLAH Pazartesi, 19:57

  SÜPER
 • Beyto Perşembe, 22:29

  Abi Site Hayırlı oldu diğer siteler iyi değil ödevler için yardımcı oldu saol
 • kerim Salı, 18:00

  çok yararlı ödevlerim için teşekkürler
 • antixxx Pazartesi, 16:44

  o tevbe suresinden suresinden ayet tefsiri yazan arkadaş iyi sallamışsın
 • murat Cumartesi, 14:54

  Yazan kimse türkçeyi öğrensin.
 • dilan Salı, 21:11

  ne mutlu TÜRK'üm diyene
 • demet Pazartesi, 20:54

  gerçekten süper anlatıyor keşke geçmişe gidip bende mücadele etsem
 • xxx Çarşamba, 21:31

  İslamiyet hoşgörü dinidir?

  Tevbe 5 :
  Elmalılı Hamdi Yazır: O haram olan aylar çıktımı artık o bir müşrikleri nerede bulursanız öldürün, yakalayın, habsedin ve bütün geçid başlarını tutun.

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.