Ayetler ve Hadisler ile Peygamberleri Tanıyalım - Hz Adem

Bizlere Âdem aleyhisselam hakkında en doğru ve en güvenilir bilgileri veren birinci sırada gelen kaynak kuranı kerimdir. Daha sonra ise hadisi şerifler gelir. Zaten hadisler kuranı kerimin bir tefsiri mahiyetinde sayılır.

İNANÇ .
ayetler ve hadisler ile peygamberleri tanıyalım - hz adem

AYETLER ve HADİSLER  İLE PEYGAMBERLERİ TANIYALIM

Bizlere Âdem aleyhi selam hakkında en doğru ve en güvenilir bilgileri veren birinci sırada gelen kaynak kuranı kerimdir. Daha sonra ise hadisi şerifler gelir. Zaten hadisler kuranı kerimin bir tefsiri mahiyetinde sayılır.
 

HZ. ÂDEM (A.S) İLE İLGİLİ AYETLER...

 

Bakara Suresi, 30. ayet: 

Hani Rabbin meleklere: "Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti. Onlar da: "Biz Seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?" dediler. (Allah:) "Şüphesiz sizin bilmediğinizi Ben bilirim" dedi.

Bakara Suresi, 31. ayet: 

Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip: "Eğer doğru sözlüyseniz, bunları Bana isimleriyle haber verin" dedi.

Bakara Suresi, 34. ayet: 

Ve meleklere: "Âdem’e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kâfirlerden oldu.

Bakara Suresi, 35. ayet: 

Ve dedik ki: "Ey Âdem, sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz de ondan, neresinden dilerseniz, bol bol yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz."

Bakara Suresi, 37. ayet: 

Derken Âdem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da) tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir.

Al-i İmran Suresi, 33. ayet: 

Gerçek şu ki, Allah, Âdem’i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini âlemler üzerine seçti;

Al-i İmran Suresi, 34. ayet: 

Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.

Al-i İmran Suresi, 59. ayet: 

Şüphesiz, Allah Katında İsa'nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi.

Maide Suresi, 27. ayet: 

Onlara Âdem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah'a) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: "Seni mutlaka öldüreceğim." (Öbürü de:) "Allah, ancak korkup-sakınanlardan kabul eder."

Araf Suresi, 11. ayet: 

Andolsun, Biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Âdem’e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.

Araf Suresi, 12. ayet: 

(Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."

Araf Suresi, 19. ayet: 

Ve ey Âdem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.

 

 

Araf Suresi, 189. ayet: 

O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için ondan eşini var etti. Onu (eşini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi de bununla (bir süre) gezindi. Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri olan Allah'a dua ettiler: "Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, Andolsun şükredenlerden olacağız."

Hicr Suresi, 26. ayet: 

Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

Hicr Suresi, 28. ayet: 

Hani Rabbin meleklere demişti: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım."

İsra Suresi, 61. ayet: 

Hani, meleklere: "Âdem’e secde edin" demiştik. İblis'in dışında (hepsi) secde etmişlerdi. Demişti ki: "Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?"

Kehf Suresi, 50. ayet: 

Hani meleklere: "Âdem’e secde edin" demiştik; İblis'in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda Beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. (Bu,) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercih) değiştirmedir.

Meryem Suresi, 58. ayet: 

İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar.

Taha Suresi, 116. ayet: 

Hani Biz meleklere: "Âdem’e secde edin" demiştik, İblis'in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi, o, ayak diremişti.

Taha Suresi, 117. ayet:

Bunun üzerine dedik ki: "Ey Âdem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır; sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın, sonra mutsuz olursun."

Taha Suresi, 120. ayet: 

Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: "Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?"

Taha Suresi, 121. ayet: 

Böylece ikisi ondan yediler, hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp-örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp-kaldı.

 

 

                                 

 

                      HZ.ÂDEM’İN YARATILIŞIYLA İLGİLİ HADİSLER

 (Allahü Teâlâ, Âdem aleyhi selamı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu. [Ebu Davud] 


(Allahü Teâlâ, Âdem aleyhi selamı yarattıktan sonra, “Git şu meleklere selam ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması böyle olacaktır” buyurdu.) [Buhari]


(Allahü Teâlâ, Cehennemdeki azabı en hafif olana "Dünyadaki her şey senin olsaydı, Cehennemden kurtulmak için onları feda eder miydin?" buyurur. O da "Evet" der. "Sen Âdem’in sulbunda iken, çok az şey istedim, şirk etme dedim. Ama sen şirk ettin” buyurur.) [Hâkim]


(Hazret-i Âdem’e kadar olan soyumda, zina eden hiç kimse yoktur. Hepsi temizdir.) [İbni Sa’d]


(Hazret-i Âdem’den babama kadar hep nikâhlı ana-babadan geldim.) [Deylemi]


(Yecüc ve Mecüc de, Âdem aleyhi selamın neslindendir.) [Beyheki]


(Hepiniz Âdem aleyhi selamın çocuklarısınız.) [Bezzar]

 

(Miraçta, ikinci göğe vardık. Cibril, bekçisine “Kapıyı aç” dedi. Melek Ona dünya semasının bekçisininkine benzer sorular sordu. Hazret-i İdris’e uğradığımda bana şöyle dedi: “Merhaba ey salih Peygamber ve salih kardeş.” Ben “Bu kim?” diye sordum. Cebrail, “Bu İdris Peygamberdir” dedi.)

[Buhari, Müslim, İ. Ahmed] 


(Resullerin ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed’dir. İsrail oğullarının nebilerinin ilki Musa ve sonuncusu İsa’dır. Kalem ile yazan ilk Peygamber ise İdris’tir.) [Hakim-i Tirmizi] 


(İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği Peygamberlerden Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte [gemide] taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir.) [Meryem 58]


(Peygamberlerin ilki Âdem aleyhi selamdır.) [Taberânî]

(Âdem, Allahü Teâlâ ile konuşan bir nebidir.) [Hâkim, Beyheki]


(Allahü Teâlâ, Âdem’i kudret eliyle Cuma günü yaratıp ruhundan nefyetti.) [Müslim]


(Allahü Teâlâ’nın indinde günlerin seyyidi cumadır, kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir. Cuma gününün beş hasletinden biri; Allah, Âdem’i Cuma günü yarattı. Dünyaya o gün indirildi, o gün vefat etti.)

[Buhari, İ. Ahmed]


(Musa, “Ya Rabbi, Âdem sana nasıl şükretti?” dedi. Allahü Teâlâ buyurdu ki: “Başına gelenin benden olduğunu bildi. Bu onun şükrü oldu.”)

[Hakîm-i Tirmizi]


(Allahü Teâlâ Âdem’e her şeyin sanatını öğretti. Cennet meyvelerinden ona rızk verdi. Dünya meyveleri bozulur, Cennet meyveleri bozulmaz.)

[Taberânî]


(Her gün üç kere, “Selâvatullahi âlâ Âdeme” diyenin bütün günahları affolur ve Cennette Âdem aleyhi selama arkadaş olur.)

[Deylemi]


(Âdem ile Musa Rableri nezdinde münazara etti, Âdem Musa’ya galip geldi.) [Buhari, Müslim] 

 

 

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git Ayetler ve Hadisler ile Peygamberleri Tanıyalım - Hz Adem
Yasal Uyarı: on5yirmi5.com'a ait özel içeriklerin metin, görsel ve diğer dosyalarının tüm hakları on5yirmi5.com'a aittir. İçerikler aktif link verilerek kısmen kullanılabilir

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.