İş hayatında dürüstlük şart!

Genç İGİAD’ın çalışmalarını ve Türkiye’de gençliği Genç İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Yabanigül Bey’le konuştuk.

GÜNCEL .
iş hayatında dürüstlük şart!

Abdullah Güner’in röportajı

İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’ne (İGİAD’a) bağlı bir alt komisyon olarak 2006 yılında faaliyetlerine başlayan Genç İGİAD; genç girişimcileri, yöneticileri veya gelecekte girişimci olma ve yöneticilikte bulunma potansiyeline sahip gençleri (iş görenler dâhil) iş hayatına hazırlamak amacıyla kuruldu.

Gençleri iş hayatına hazırlamanın yanı sıra ahlaklı ve girişimci bir gençlik oluşturulmasına çalışan Genç İGİAD, gençlerin bilgi-beceri ve diğer donanımları güçlendirilerek onların meslek sahibi olması amacıyla eğitim seminerleri, konferanslar ve paneller düzenliyor, ilgili konularda geziler ve ziyaretler organize ediyor.

Genç İGİAD’ın çalışmalarını ve Türkiye’de gençliği Genç İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Yabanigül Bey’le konuştuk.


İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ (GENÇ İGİAD)"GENÇ İGİAD, GENÇLERİ İŞ HAYATINA HAZIRLAMAK AMACIYLA KURULDU"

Öncelikle bize Genç İGİAD’ı anlatır mısınız? Hangi amaçla, ne zaman kuruldunuz? Kimsiniz, neler yapıyorsunuz?

İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’ne (İGİAD’a) bağlı bir alt komisyon olarak 2006 yılında faaliyetlerine başlayan Genç İGİAD; genç girişimcileri, yöneticileri veya gelecekte girişimci olma ve yöneticilikte bulunma potansiyeline sahip gençleri (iş görenler dâhil) iş hayatına hazırlamak amacıyla kuruldu.

Gençlere rehberlik etmek ve iş hayatlarında kendilerine model teşkil edecek kriterlere ulaşılmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı hedeflemektedir. 18-29 yaş arasında olan gençlerin üye olabildiği Genç İGİAD, amaçlarına ulaşmak amacıyla eğitim seminerleri, konferanslar ve paneller düzenler, ilgili konularda geziler ve ziyaretler organize eder ve web yayını gibi tanıtım amaçlı etkinliklerde bulunmak suretiyle çalışmalar yürütür.


"İŞ HAYATINDAKİ SIKINTILARIN ÇÖZÜMÜNDE HER ZAMAN AHLAK DAİRESİ İÇİNDE KALINMALI!"

Genç İGİAD, gençleri iş hayatına hazırlarken ne tür bir girişimcilik çalışması ve iş ahlakı oluşturmaya çalışıyor? Bu anlamda nasıl bir değer aktarımı uyguluyorsunuz?

Genç İGİAD,  ahlâkî olmayan bir işi meşru kabul etmeyerek piyasa şartlarını yeniden sorgulamakta, hak eksenli bir iş hayatının inşaası için gayret sarf etmektedir. Bu bağlamda Genç İGİAD, gençlerin geçmişteki yapılan bir takım hatalara tekrar düşmemesi ve doğru adımlar atarak donanımlı bir şekilde iş hayatına hazır hale gelmesine yardımcı olmaktadır. 

Girişimci olmaya niyet etmiş arkadaşlarımıza öncelikle iş ahlakı odaklı bir girişimciliğin esas olduğunu ve iş hayatında karşılaşabilecek sıkıntıların çözümünde her zaman ahlak dairesi içerisinde kalınmasını öğütleyen programlar yaparak arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.
"ÖNCELİKLE SİSTEM İÇERİSİNDE DİK DURMAK GEREKİYOR"

Kapitalist iş hayatının çıkmazlarını aşmanın yolları nelerdir? Genç İGİAD bu anlamda kapitalist kuralları aşıp, kendi değerlerini geçerli kılmak için neler yapıyor?

Girişimci insanların iş hayatındaki amaçları tabi ki kar elde etmektir. Fakat  iş hayatında kar, araç iken amaç haline dönüşmemelidir. Genç İGİAD olarak hak eksenli bir iş anlayışını, bize örnek teşkil edecek iş adamlarından ve akademisyenlerden dinliyoruz. Kapitalist zihniyetin inancımızla asla bağdaşmayan kazanç hırsını bir kenara bırakıp, adil paylaşımı öngören bir iş hayatına kendimizi hazırlıyoruz.

Mevcut düzen içerisinde yapılabilecek değişikliğin gerçekten çok zor olduğunun farkındayız fakat Genç İGİAD olarak bir gün bu değişimin gerçekleşeceğine inancımız tam olduğu için ulaşabildiğimiz tüm insanlara bu farkındalığı yaymaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda özellikle çalışmalarımızı üniversitelere taşıyarak daha çok genç arkadaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu sistem içerisinde öncelikle dik bir duruş sergilemek gerekiyor. Değişiklik bir anda olmayacağı için dik durmak adına bir takım sıkıntılar yaşayacağız. Nasıl ki İslamiyet henüz yeryüzüne indiğinde İslam ile müşerref olan kardeşlerimiz birçok sıkıntıya rağmen dik durduysa biz de bu dönemde öncelikle dik bir duruşun başarabilmesini önceliyoruz.

Bu duruşun iş hayatında gerçekleşmesi esas noktayı oluşturmaktadır çünkü 24 saatimizin 8 saati neredeyse işte geçiyor ve kalan zamanın da yarısını ancak iş dışı amaçlar için kullanabiliyoruz. Bu sebeple öncelikle gençler olarak nerede olursak olalım işte, üniversitede iş ahlakına bağlı bireyler olmak için çaba sarf ediyoruz. Sistem zulme teşvik ediyor diye zulmetmeyi kendine meşru sayan bir toplum olmamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

"GENÇLER İŞ HAYATINDA DÜRÜSTLÜKTEN ASLA VAZGEÇMEMELİDİR"

Gençler için iş hayatının olmazsa olmaz kuralları nelerdir sizce?

Gençlerin iş hayatındaki olmazsa olmaz kurallarını, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in ticaretinde dikkat ettiği hususları inceleyerek görebiliriz. Gençler iş hayatında dürüstlükten asla vazgeçmemelidir. Ahlaklı bir tüccarın ticaret sahasında her anlamda kazançlı olacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Oluşturduğumuz ortamlarda yardımlaşma, dayanışma ve ahlakın egemen olmasını sağlamamız gerekmektedir. Merkeze her zaman insanın konulduğu bir iş anlayışını model almamız gerekiyor. Genç girişimciler iş hayatında sadece mal veya hizmet satın almadıklarını aynı zamanda karşı tarafın rızasını da aldıklarını da unutmamaları gerekiyor. Aynı şekilde satarken de kendi memnuniyetlerini gözetmeleri gerekiyor.
"GENÇ GİRİŞİMCİ ARKADAŞLARI DESTEKLEYEN ÖZEL ÇALIŞMAMIZ VAR"

Genç İGİAD Türkiye’de genç girişimciler hakkında ne düşünüyor? Bu anlamda gerçekleştirdiğiniz projeleriniz var mı?

Ülkemizde girişimci olmak isteyen çok fazla arkadaşımız var. Fakat eğilim gösterilen sektörler genellikle aynı sektörler oluyor. Örnek vermek gerekirse e-ticaret günümüzde çok fazla rağbet gören ve çok hızlı gelişmekte olan sektörlerden bir tanesi. Bu sektöre girmeye çalışan arkadaşlarımız da oldu, bu sektöre girerken maliyetler ve çalışma süresindeki serbestlik başta çok cazip gözüküyor fakat belli başlı gizli maliyetlerin olduğu daha sonra anlaşılıyor.  Bu alana yatırım yapacak arkadaşlarımıza önerilerimiz ise mümkünse daha niş bir alana yoğunlaşmaları, kesinlikle reklam ve tanıtım faaliyetlerine belli bir bütçe ayırmaları ve bu bütçeyi de stratejik bir şekilde hedef kitleye ulaşımda kullanmalarıdır. Bunun yanı sıra kesinlikle profesyonel bir şekilde işlerine ilgi ve alaka göstermeleridir.

Genç İGİAD olarak genç girişimci arkadaşlarımızı desteklemek adına özel bir çalışmamız var; “Girişimci Geliştirme Programı (GGP)”. Bu program kapsamında öncelikle maddi destek sağlamak adına KOSGEB ile işbirliği sağlayarak eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan arkadaşlar KOSGEB’e destek ve hibe için başvuru hakkı kazanıyorlar. Projeleri uygun görülürse destek ve hibeden faydalanabiliyorlar.  Bunun yanı sıra yine Girişimci Geliştirme Programımız çerçevesince “Tecrübe Paylaşım Seminerlerimiz” oluyor bu seminerlere tecrübe sahibi ve ticarete yönelik aktarım sağlayabilecek iş adamlarımızı davet ediyoruz. Böylece genç girişimci arkadaşlarımızın iş hayatına yönelik öğütler ve tavsiyeler almasına olanak sağlıyoruz. Yine bu program çerçevesince “Fabrika Gezileri” organize ederek girişimci arkadaşlarımızın ufuklarını genişletmelerine ve ileri dönemdeki hedeflerini netleştirmelerinde yardımcı oluyoruz. “Girişimcilik Okumaları” çerçevesince de öncelikle Türkiye’nin ilk dönem sanayicilerinin ve global girişimcilerin de hayatlarını okuyarak nasıl bir süreçten geçerek dev sanayi yatırımlarına ulaştıklarını tespit ediyor ve gerekli değerlendirmeleri yaparak bu süreçten dersler çıkartıyoruz. Ayrıca “Girişimcilik Okumaları” çerçevesince girişimcilik ve iş ahlakına yönelik film gösterimleri de yaparak daha derin ve akılda kalıcı etkiler oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca yine GGP çerçevesince şirket kurma, finansal yönetim, mali sorumluluklar gibi direkt girişimci arkadaşlarımızı ilgilendiren konularda seminerler vererek iş hayatına hazır hale gelmelerine yardımcı oluyoruz.

 

"GERÇEK MÜSLÜMANLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU İŞ HAYATINDAKİ ASİL DURUŞUYLA DA GÖSTEREBİLEN BİR GENÇLİK…"

Genç İGİAD olarak “gençlik” kavramını nasıl tarif ediyorsunuz? Gençlerle ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Genç İGİAD olarak bizim “gençlik” anlayışımız, kendisi için istediğini kardeşi içinde isteyebilen bir bilince sahip olmaktır. Yine bizim anlayışımız içinde “gençlik”, attığı her adımda İslam’ın bir temsilcisi olduğunu unutmamak; yürüdüğü yolda emin adımlarla ilerleyerek insanlığa katma değer sağlayabilmektir.

Üstad Necip Fazıl’ın gençliğe hitabesinde bahsettiği gibi:  ’Kim var? diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert ‘’ben varım’’ cevabını veren bir gençlik’’… Hayalini kurduğumuz gençlik kavramı işte budur. Gerçek Müslümanlığın nasıl olduğunu iş hayatındaki asil duruşuyla da gösterebilen ve iyiliği emredip kötülükten men eden gençlerin bulunduğu yürekli bir gençliği arzuluyoruz.

Gençlerle ilgili çalışmalarımıza gelince öncelikle Genç İGİAD olarak 18-29 yaş arası arkadaşlarımızı kendimize hedef kitle olarak belirlediğimizi belirtmek isterim. Bu arkadaşlarımız için 2 temel program inşa ederek görevimizi ifa etmeye gayret ediyoruz. Girişimci Geliştirme Programı (GGP) ve Yönetici Yetiştirme Programı (YYP) ile hem profesyonel yönetici olmak isteyen hem de kendi işini kurmak isteyen arkadaşlarımızın donanımlı bir şekilde iş hayatına hazır olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
"GENÇLERİN HAYATLARINDA YAPACAKLARI DAVRANIŞLAR İLERİDE KENDİLERİNE REFERANS OLACAK"

İnsan gençken daha savruk, daha gözü kara, daha hesapsız oluyor… Bu anlamda gençlerin doğru yönlendirilmesi zorunlu oluyor. Gençlere kılavuzluk yaparken, örnek olurken hareket ettiğiniz temel dinamikleriniz (değerleriniz) nelerdir?

Gençler, gençliğin vermiş olduğu heyecanla hareket ettikleri için hata yapma olasılıkları elbette daha fazladır. Gençlerin hayatlarında yapacakları davranışlar ileride kendilerine referans olarak kabul edilir. Anne ve babanın rızasını gözeterek mantıklı hareket etmek gençliğin temel kuralıdır. Helal dairenin keyfe kafi olduğunu her zaman kendilerine hatırlatmaları ve inançları doğrultusunda hareket etmek gençlik için daha faydalı olacaktır.

Biz genç fertler olarak her gencin aslında farklı özelliklere sahip olduğunu ve en iyi oldukları alana yönelmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple elimizdeki en önemli sermayenin de zaman olduğunu biliyor ve bunu en stratejik bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz.  Genç İGİAD olarak her alanda iyi ahlakı örnek almaya çalışıyoruz. Örneğin konu maddiyat olduğunda ne hepten cimri ne de hepten savruk olunması gerektiğinin mesajını veren programlar düzenliyoruz.

Ayrıca İGİAD üyesi büyüklerimiz gençliğe ziyadesiyle önem verdiğini de burada defaetle belirtmek isterim. Genç İGİAD üyeleri İGİAD üyesi iş adamlarıyla günün her anında iletişim kurup, iş adamlarının fikirlerinden her alanda istifade edebilirler.

 


"ÖNCEKİ NESLİN GENÇLERDEN BÜYÜK BEKLENTİLERİ VAR"

Türkiye’de yıllarca gençliğin önüne birtakım idealler servis edildiğini ama yapılanların genellikle bunların anlatılmasından ibaret kaldığını görüyoruz. Bu anlamda geleceğin inşası için gençlere ne yapmak gerekiyor?

Gençlerin sahip oldukları dinamiğin ne kadarda değerli olduğunu onlara anlatabilmek ve bu dinamiği ortaya çıkarabilmek tabiki çok önemlidir. Gençlere bunu anlatmanın yanında onların örnek alabilecekleri kişileri tanıtmak ve inceletmek gerekiyor. Önceki neslin gençlerden büyük beklentileri var. Bu beklentiler gençlerin üzerinde baskı oluşturabilir. Gençlik kuruluşlarının bu alanda ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Gençler bu alanlarda aktif rol oynadıkça ideallerini daha rahat bir şekilde belirleyip gözlemleyebiliyorlar. Bu alandaki imkanları gençler iyi değerlendirmesi gerektiği kanısındayız. Çünkü emeğinin karşılığını maddi olarak görmedikleri kurumlarda gençlerin kendilerine farklı düşünceler katacağını  düşünüyoruz.
"GENÇLERİN GEÇMİŞİ İYİ BİLMESİ VE TECRÜBELERİ İYİ ANALİZ ETMELERİ GEREKİYOR"

Gençlerle ilgili çalışmalarınızı yürütürken gelenekten nasıl besleniyor, geleceğe nasıl bakıyorsunuz?

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve hala yapmakta olan topraklarda yaşıyoruz. Gençlerin, geçmişini iyi bilmesi ve alınan tecrübeleri iyi analiz etmeleri gerekiyor. Bunun içinde tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. İGİAD’ın medeniyet sohbetleri adı altında yapmış olduğu seminerler gençlere gelenek ve gelecek bakımında iyi bir sunum oluşturuyor.


"KOMŞUSU AÇKEN TOK YATANIN KENDİNİ ÖZGÜR HİSSETMESİ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Türkiye’de özgürlüklerle ilgili neler düşünüyorsunuz?

Özgürlük anlayışının bizler için ne ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. İslam’ın bize özgürlüğü hangi çerçevede sunduğunu önemsiyor ve bu sınırlar içerisinde yaşamamız gerektiğini düşünüyoruz. Komşusu açken tok yatanın kendini özgür hissetmesi bir şey ifade etmiyor. İnsan yalnız toplumla var olan bir varlıktır. Bundan sebep özgürlük anlayışını çevresine göre değerlendirmesi ve yaşaması gerekmektedir

 
"BEKLENTİMİZ HAK TEMELLİ BİR ANAYASANIN YÜRÜLÜĞE SOKULMASIDIR"

Yapılacak yeni anayasayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni anayasadan beklentileriniz nelerdir?

Türkiye’nin gelmiş olduğu noktada hiç kuşkusuz darbe dönemlerinden kalmış anayasayla yoluna devam etmesi beklenemez. Toplumsal beklentiler çerçevesinde Türkiye’de yaşayan tüm çevrelerin optimum derecede mutabakat sağlayabileceği sivil bir anayasanın oluşturulması sağlanabilmelidir. Elbette bu süreçte bir takım anlaşmazlıklar ve tartışmalar gündeme gelecektir. Aklı selim şekilde hareket edilmesi bu noktada çok elzemdir. Tabi ki gençler olarak bizim en büyük beklentimiz, gençlerin kendilerini daha iyi ifade edebileceği ve daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak bir Türkiye zeminini oluşturan, hak temelli bir anayasanın yürürlüğe sokulmasıdır.
 

"İSLAM’IN SANCAĞINI TAŞIDIĞIMIZI UNUTMADAN HAREKET ETMELİYİZ"

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki gençlerin büyük bir çoğunluğu imkanı olsa yurt dışına gidebileceğini ve orada yaşayabileceğini söylüyor. Sizce gençler Türkiye’den neden gitmek istiyorlar? Gençler, Türkiye’de neyden memnun değil?

Gençlerin yurtdışına çıkmaları kaçınılmaz bir gerçek. Sultan Abdülhamit’in zamanında gençleri yurtdışına eğitim almaları için göndermesini o zamandan beri gelen bir gereksinim olduğunu hatırlamalıyız. Yurtdışına çıkmanın niteliğimiz açısından çok değerli olduğunu bilmeli ve oralarda İslam’ın sancağını taşıdığımızı unutmadan hareket etmeliyiz. Fakat bu seyahate sadece eğitim amaçlı bakmalı ve edindiğimiz bilgileri topraklarımıza dönüp bilgimizin de zekatını vermemiz gerektiğini asla kendimize unutturmamalıyız.


"HIZLI İLETİŞİM KURMAK İNSAN İLİŞKİLERİNİ SARSMAMALI"

80 sonrası gençlerin hepsi televizyonla büyüdü. Şimdi buna bir de sanal dünya eklendi. Gençlerin algılamaları, hayal dünyaları, zihinlerinin çalışması, bakışları, görüşleri, kodlamaları, hepsi görsel ya da sanal dünyanın kurallarına göre şekilleniyor. Bu dünyanın nimetleri ya da kötülükleri gençleri nasıl etkiliyor? Bu anlamda gençlere neler yapmalarını tavsiye edersiniz?

Öncelikle şunu çok iyi bilmeliyiz ki insanın teknolojiyle ilişkisi, 20. Yüzyılın özellikle ikinci yarısı ve sonrasında içinde bulunduğumuz 21. yy’da en çok tartışılan meselelerden bir tanesi. Özellikle internetin yaygınlaşması ve sosyal medya dediğimiz kavramın gündemimize hızlıca girmesi günlük yaşamamızda ve hayatı algılayışımızda ciddi değişikliklere yol açtı.

Sanal dünyada da bir özgürlük çerçevesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Klavye başına geçince dahi herkesin hakkına riayet etmek gerekiyor. Sanal zeminde de bir ahlaki anlayışımızın olduğunu ve bu alanda da kendimize yakışır şekilde hareket etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. İletişim kurmanın artık daha kolay olduğu bu zamanda gençlerin bu imkanları sınırlar dahilinde kullanmaları gerekiyor. Daha hızlı iletişim kurmanın insan ilişkilerini sarsmadan faydalı şekilde kullanılması gerekiyor.

Bu konuyla alakalı Genç İGİAD olarak İstanbul Şehir Üniversitesinde ‘’Sosyal Medya ve Ahlaki Değerler’’ isimli bir seminer gerçekleştirdik ve hassasiyetlerimizi ortaya koyduk.

 
"MASA BAŞINDA ZİHİNLERİMİZE KRAMP GİRİYOR"

Sanal dünyanın nimetlerinden biri de gençlerin sosyal medyada kendilerini ifade etmelerinde aracı olması. Hatta son dönemde ‘Arap Baharı’yla sosyal medya üzerinden gerçekleşen ayaklanmalara, devrimlere şahit olduk/oluyoruz. Sosyal medyayla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ne yazıktır ki, artık neslimiz tahtaya kalkıp bir şeyler karaladığı zaman vicdanen kendini temizlenmiş tabiri caizse günah çıkarmanın verdiği mutluluk içerisinde hissediyor. Gençlerin yaşama döngüsünün en diri halkası iken masa başında zihinlerimize kramp girene kadar vakit kaybetmeleri tabi ki tasvip edilecek bir durum değildir. Gençlik elindeki imkanları kendine ve çevresine zarar vermeden faydaları dahilinde kullanabilme becerisine de sahip olmalıdır.


"GENÇLER TEKNOLOJİ İLE İLİŞKİSİNİ HİÇBİR ZAMAN İNSAN İLE İLİŞKİSİNDEN ÖN PLANDA TUTMAMALI"

Yeni kuşak gençlik “Y kuşağı gençlik” olarak da adlandırılıyor. Bu kavram genellikle 90’ sonrası doğumlular için kullanılan bir ifade. Y kuşağı gençler; iyi seviyede teknoloji algısı, bilgisi, kullanımı olan gençler olarak ifade ediliyor… Gençlerin teknolojiyle kurmuş olduğu irtibatı nasıl yorumluyorsunuz?

Yaş ilerledikçe öğrenme algısı da yavaşlayabiliyor. Gençliğin en önemli noktası da bu olsa gerek. Genç bireyler her alanda çok daha hızlı anlama ve kavrama becerisine sahip oluyor. Bu sadece teknoloji ile sınırlı değil. Fakat gençliğin teknoloji ile ilişkisini hiçbir zaman insan ile ilişkisinden ön planda tutmaması gerekiyor. Teknolojiyi işleri daha da kolaylaştıran bir araç olmaktan çıkarıp bir oyuncak veya zamanı tüketen bir yapı içerisine sokmak insanı bir adım ileriye hiçbir zaman taşımayacağı gibi hep gerilere itecektir. Teknoloji zamanı daha verimli kullanabilmemiz için destek alacağımız iyi bir imkan ama kullanımdaki aşırılık bize faydadan çok zarar da verebilmektedir. Burada teknolojinin etkin ve işimize yarayacak şekilde kullanılması çok önemli olmaktadır.


"GENÇLER AHLAKİ VE BİLGİ OLARAK ÖNCEKİ NESLİ BEĞENMEMELİ VE ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE ÇIKARTMAK İÇİN HAREKET ETMELİ"

Türkiye’yi gençler üzerinden düşündüğünüzde nasıl bir gelecek tasarlıyorsunuz? Nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyorsunuz? Gelecek hayalinizi kısaca anlatır mısınız?

Y kuşağı diye tanımlanan kuşak bir önceki kuşağa göre ekonomik ve sosyal olarak daha rahat yetişen bir kuşaktır. Bir hedef ve ideal doğrultusunda yaşamayan gençlik, gelecekte karşılaşacakları sıkıntılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilemeyebilir.

Gençler ahlaki ve bilgi olarak önceki nesli beğenmemeli, çıtayı daha yükseğe çıkarmak için hep bir adım ilerisini düşünerek hareket etmelidir. İnsan sosyal bir varlık olmak zorundadır. Gençler ise bu sosyal yapının tam merkezinde yer almaktadır. Fakat gençlik sahip olduğu sosyal yapıyı hiçbir zaman menfaatleri doğrultusunda kullanılacak bir araç, nefsi arzular için gelip geçici bir basamak olarak görmemelidir. İnsan ilişkilerinin temelini Allah rızası için yapılan amel olarak yorumlamak yerinde olacaktır.

Ekonomik olarak Türkiye’nin çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de elbette hepimizin elimizden geldiğince gayret sarfetmesi gerektiğini. Geçmişte dünyanın dünyanın her köşesine giden Müslüman tacirlerin, İslam’ın sancağını layığıyla taşıdığını, o bölgedeki toplulukların İslamiyet’e geçişlerine bakarak anlayabiliyoruz. Bizlerde gerek ticari gerek sosyal yaşantımızda İslam sancağını taşıyan fertler olduğumuzu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz de bu anlayışı hayatlarımızın her alanında uygulamalı ve cihad anlayışımızı bu şekilde kurgulamalıyız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.gencigiad.com

On5yirmi5

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git İş hayatında dürüstlük şart!
Yasal Uyarı: on5yirmi5.com'a ait özel içeriklerin metin, görsel ve diğer dosyalarının tüm hakları on5yirmi5.com'a aittir. İçerikler aktif link verilerek kısmen kullanılabilir

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.