İdare memuru öğrenciliği yaşı değişti

30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişikliğe göre, idare memurluğu öğrenci alımında yaş şartı 30'dan 35'e çıkarıldı.

GÜNCEL .
idare memuru öğrenciliği yaşı değişti
İDARE MEMURU ÖĞRENCİLİĞİNDEKİ YAŞ ŞARTI 30'DAN 35'E ÇIKARILDI
İNFAZ KORUMA MEMURU ÖĞRENCİ ADAYI OLABİLMEK İÇİN EN AZ 4 YILLIK OKUL MEZUNU OLMAK GEREKİYOR
DEĞİŞTİREN MADDE
MADDE 1 – 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak; idare memurluğu öğrenci adaylığı için ise yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,”
“a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.”
DEĞİŞTİRİLEN MADDE:
Öğrenci Adayı Olabilme Şartları
Madde 29 – (Başlığı ile değişik:R.G.20/6/2008-26912)
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak genel şartlar şunlardır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) (Değişik:RG-1/2/2011-27833) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
d) (Değişik:RG-1/2/2011-27833) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
f) Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engeli bulunmamak,
g) Merkezî sınavda en az 70 puan almak.
İdare memurluğu öğrenciliği adayı olabilmek için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) (Değişik:RG-1/2/2011-27833) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak.
İnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliği adayı olabilmek için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.
İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİ ADAYI ALIMINDA DAHA ÖNCE PUANLARIN EŞİT OLMASI HALİNDE HUKUK FAKÜLTESİ VE ADALET MYO MEZUNLARINA ÖNCELİK VERİLİYORDU
YENİ DÜZENLEMEDE, NİHAİ BAŞARI LİSTESİ DÜZENLENDİRKEN BU BÖLÜM MEZUNLARINA ÖNCELİK VERİLECEK
DEĞİŞTİREN MADDE
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31/C –İdare memurluğu öğrenci adaylığına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenir.
İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi belirlenirken; birinci fıkradaki usule göre yapılacak sıralamada hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulundan mezun olan adaylara öncelik verilir. Diğer okullardan mezun olan adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.
Birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”
DEĞİŞTİRİLEN MADDE
Nihaî Başarı Listesi
MADDE 31/C – (Ek:R.G-20/6/2008-26912)
Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.
İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için nihaî başarı listesi, atamanın yapılacağı her bir adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı için ayrı ayrı düzenlenir. Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Adayların puanlarının eşit olması halinde hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik verilir.
memurlar.net
Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git İdare memuru öğrenciliği yaşı değişti
Yasal Uyarı: on5yirmi5.com'a ait özel içeriklerin metin, görsel ve diğer dosyalarının tüm hakları on5yirmi5.com'a aittir. İçerikler aktif link verilerek kısmen kullanılabilir

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.