Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) hakkında her şey

Adaylık Kaldırma Sınavı nedir? Adaylık Kaldırma Sınavı'na kimler girebilir? Adaylık Kaldırma Sınavı giriş ücreti ne kadar? On5yirmi5 olarak sizler için derledik.

EĞİTİM .
adaylık kaldırma sınavı (aks) hakkında her şey

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi gereğince oluşturulan 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 09 Ekim 2017 tarih ve 16235107 sayıl Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde başvuruları alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacak.

Peki adaylık kaldırma sınavı ne zaman?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 24 Aralık 2017 Pazar Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek olan aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmak,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmak,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmak, şartlarını sağlaması gerekir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

a. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 100 TL'yi (Yüz Türk Lirası KDV dâhil) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS adı ile 01 Kasım 2017 ve 17 Kasım 2017 tarihleri arasında yatıracaktır.

b. Adaylar, sınav ücretlerini Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, ve Halk Bankası ATM’lerinden, Vakıfbank internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraatbank internet bankacılığı ve Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırabileceklerdir. Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.)

c. Adaylar (KENDİ TC NUMARALARI İLE) ücret yatırırken geçerli bir cep telefonu numarası beyan etmek zorundadır.

ç. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

d. Sınav Ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacaklardır.

e. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan

çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti

yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. 

f. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri, sınavın tamamlanmasından sonra tek yanlı olarak Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

g. Ücretler, hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

ğ. Ücret iadesi hak eden adaylara iade işlemi gerçekleştiğinde ücret yatırırken beyan

etmiş olduğu cep telefonu numarasına mesaj gönderilecektir. 

SINAVDA HANGİ TESTLER UYGULANACAK?

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;

A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%15),

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ),

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname,

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat,

a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

ç) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

d) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

e) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal

Etkinlikler Yönetmeliği,

f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,

g) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi,

ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci.

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50),

1. Eğitim öğretimin planlanması,

2. Öğrenme ortamları,

3. Sınıf yönetimi,

4. Öğretim yöntem ve teknikleri,

5. Ölçme ve değerlendirme.

Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5).

 SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Okutulan cevap kâğıtlarında doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilerek 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.

c. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

ç. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğruseçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) hakkında her şey
Yasal Uyarı: on5yirmi5.com'a ait özel içeriklerin metin, görsel ve diğer dosyalarının tüm hakları on5yirmi5.com'a aittir. İçerikler aktif link verilerek kısmen kullanılabilir

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.