Rızık meselesi
İslam

Rızık meselesi

"Kim Allah'a karşı takvalı olursa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır" (Talak 2-3).

İlahiyatlar ve Diyanet neden hedefte?
İslam

İlahiyatlar ve Diyanet neden hedefte?

Gırtlağına kadar bidatlere batmış fırkaların (cemaat değil) tek birleştikleri nokta Diyanet'i ve İlahiyat camiasını eleştirmeleridir. Ortalıkta sağlıklı ve başarılı bir medrese eğitimi yok ki, bunu İlahiyatlara tercih edelim.

Kutlu Doğum, Ramazan, Diyanet ve medya
İslam

Kutlu Doğum, Ramazan, Diyanet ve medya

Aksine o belli yapının ta başından beri bu faaliyetlerden hiç hoşlanmadığı ve 'Ebedi Risalet Toplantıları' adıyla alternatif kutlamalar ihdas ettiği anlatıldı.

Kamet, istikamet, sadakat
İslam

Kamet, istikamet, sadakat

Emanet ve sadakat peygamberliğin en önemli iki vasfıdır. Peygamberimiz, 'Muhammedün Resulüllahi sadiku'l-va'di'l emîn'dir. Vaadine sadık ve güvenilen Resulüllah demek. Ona asıl benzememiz gereken konu budur.

Gençlerimiz neden ateist ya da deist oluyor?
İslam

Gençlerimiz neden ateist ya da deist oluyor?

Hz. Peygamber de amcasını bir türlü ikna edemeyince, belki sizin üzüntünüzün yüz katı üzülmüş, Allah da onu şöyle teselli etmişti: "Sen dilediğine hidayet veremezsin, hidayeti dilediğine ancak Allah verir".

İhtilaftan birlik doğar mı?
İslam

İhtilaftan birlik doğar mı?

"Rabbin dileseydi insanların hepsini tek bir ümmet yapardı, oysa onlar ihtilaf edip duruyorlar. Rabbinin merhamet ettikleri hariç. Zaten O onları bunun için yarattı. Rabbinin; cehennemi hem insanlardan hem cinlerden dolduracağım sözü kesindir" (Hûd 118, 119).

Hac ve umre mi, diğer hizmetler mi önceliklidir?
İslam

Hac ve umre mi, diğer hizmetler mi önceliklidir?

"Siz hacılara su hizmeti vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihat etmekle bir mi sanıyorsunuz. Allah katında bunlar eşit değildir. Allah zalim bir millete hidayet vermez" (Tevbe 19).

İslam açısından 18 yaş ve tek adam meselesi
İslam

İslam açısından 18 yaş ve tek adam meselesi

Resulüllah (sa) hayatının son günlerinde Bizans'a karşı hazırladığı ordunun başına henüz on yedi yaşındaki Usame bin Zeyd'i komutan tayin etmiştir. Üstelik Usame kölelikten azat edilen Zeyd'in çocuğudur ve Usame'nin ordusunda Ebubekir, Ömer ve Halit bin Velid gibi büyük sahabiler vardır.

Ahlak sorunumuzu halletmedikçe
İslam

Ahlak sorunumuzu halletmedikçe

"Ey Rabbimiz, bizi de, bizden önce iman eden kardeşlerimizi de mağfiret et. Kalplerimizde iman edenlere karşı kin ve nefret bırakma. Rabbimiz sen Raûf'sun/ Şefkat edip koruyansın, Rahîm'sin/çok merhametlisin" (Haşr 10)

Bir zekât vakfı kurulsa neler yapabilir?
İslam

Bir zekât vakfı kurulsa neler yapabilir?

"Oysa zekât zorunludur. Aslında elden ele verilmez, devlet aracılığı ile toplanır ve belli kurallarla dağıtılır. Belli durumlarda halkın zekât kurumundan talep hakkı vardır. "

Zekât bir sosyal güvenlik kurumu mudur?
İslam

Zekât bir sosyal güvenlik kurumu mudur?

"Bu işin batılı uzmanları Hz. Yusuf'un Mısır'da yedi bolluk yıllarında tahılları başaklarında saklayarak, gelecek kıtlık yılları için tedbir almasının, bilinen ilk geleneksel Sosyal Güvenlik tedbiri olduğunu söylerler. "

Kuranıkerim'de vermeyi anlatan kavramlar
İslam

Kuranıkerim'de vermeyi anlatan kavramlar

Kuranıkerim'de verme, bölüşme, servet dağılımı ile ilgili en az yirmi kelime varsa, demek ki, vermenin bu kadar çok yeri, sebebi ve çeşidi vardır. Hepsi birden toplumda muazzam bir servet bölüşümü gerçekleştirir. Ve bunların her birinin verme saikı farklıdır, bu da verebilmeyi kolaylaştırır.

Tevhitten sonraki ilk görev servetin adil yönetimi
İslam

Tevhitten sonraki ilk görev servetin adil yönetimi

"Malı mülkü, çoluk çocuğu var diye, insanları ayıplayan, bozgunculuk için laf taşıyan, İyiliği engelleyen, cimri, mütecaviz, günahkâr, Üstüne üstlük, bir de hoyrat ve soysuz olana sakın boyun eğme" (Kalem 11-14).

Sanki körebe oynuyor gibiyiz
İslam

Sanki körebe oynuyor gibiyiz

İngilizler bize yeni bir devlet kurdururken hilafetin kaldırılma şartını bilinçsizce koşmamışlar. Onlar bu gücün ne anlama geldiğini, dünyayı sömürmek için en büyük engellerinin hilafet olduğunu iyi biliyorlardı.

Eleme İslam ideolojidir, İslam değildir
İslam

Eleme İslam ideolojidir, İslam değildir

Müslüman ne gelenekçidir ne modernist, sadece Müslümandır. Yaşadığı zamanda Rasulüllah'tan beri 'sevad-ı azam' tarafından anlaşılagelen Kitaba ve Sünnete uygun yaşamayı hedefler.

Endişemiz Kuranıkerim'i yanlış anlamamızdır
İslam

Endişemiz Kuranıkerim'i yanlış anlamamızdır

"Kuran hükümlerini kendi kafasına göre tarihsel saymasıdır. Kuranıkerim bir hukuk kitabı değildir deyip sonra da ahkâm ayetleri tarihseldir ama ahlak ayetleri evrenseldir demenin ikna edici bir izahı kalmaz."

Tarihselliğe delil gösterilen bazı ayetler
İslam

Tarihselliğe delil gösterilen bazı ayetler

"Allah, 'düşmanlarınıza karşı elinizden geldiğince güç hazırlayın' buyurduktan sonra, 'savaş atları edinin' demişse, bu hükmün farz olan birinci kısmının yanında, tavsiye olarak söylenen ikincisi bitmiş ve artık yürürlükten kalkmış olmaz, sade o şartlara göre bir örnek verme olarak alınır."

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.