2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi ne zaman?

Yazıcı Görünümü 17.07.2019 11:43:14 -
url
http://www.on5yirmi5.com/haber/egitim/sinavlar/226399/2018-kpss-din-hizmetleri-alan-bilgisi-dhbt-gec-basvuru-tarihi-ne-zaman.html

ÖSYM'den memur olmak isteyenlere önemli bir haber var. 2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) alanında sınava girmek isteyen ancak çeşitli nedenlerle başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru şansı tanınacak. Peki KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...


2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi ne zaman?

Din hizmetleri ile ilgili uzman olan kişilerin yine din hizmetleri ile ilgili kurumlarda kamu persneli olmalarını sağlayan KPSS için geç başvuru şansı tanınacak. Buna göre adaylar 1 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar 60 liralık başvuru ücretini ilgili bankaya yatırıp ÖSYM’nin resmi internet sisteminden ya da bürolarından başvuru işlemlerini tamamlayacak. İşte KPSS DHBT geç başvuru ekranı…

ÖSYM AİS KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU EKRANI

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi 9 Aralık 2018’de düzenlenecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların kayıt belgesini saklaması öneriliyor. KPSS sınav giriş yerleri sınavdan kısa bir süre önce açıklanıyor. Sınava girerken kimlik ve sınav giriş belgenizi yanınızda götürmeniz gerekiyor.

kpss

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Din hizmetleri alan bilgisiÖsymGeç başvuru tarihiDhbt

kaynak : on5yirmi5.com
Mobil sayfa : 2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi ne zaman? mobil ekran
Modern sayfa : 2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru tarihi ne zaman?
Kısa adres : http://www.on5yirmi5.com/226399