Yeni çıkan kitaplar: Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu

Yazıcı Görünümü 16.09.2019 17:16:50 -
url
http://www.on5yirmi5.com/kitap/kultur-sanat/kitap/219627/yeni-cikan-kitaplar-kartel-olusturan-bankalarin-hukuki-sorumlulugu.html

"Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu" isimli kitap raflardaki yerini aldı.


Yeni çıkan kitaplar: Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu

Doç. Dr. Murat Topuz ve Av. Gökhan Bakar tarafından hazırlanan "On İki Banka Örneği Üzerinden Uyumlu Eylem İle: Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu" isimli kitap, Seçkin Yayıncılık etiketi ile raflardaki yerini aldı.

Kitabın tanıtım bülteni şöyle;

YeniOn iki banka örneği kapsamında uyumlu eylem ile kartel oluşturan bankaların hukuki sorumluluğu hususu güncel en önemli hukuki meselelerden biridir. 

Rekabet Kurulu'nun 8.3.2013 tarihli ve 13- 13 / 198 – 100 sayılı kararı kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren on iki bankanın uyumlu eylem veya anlaşma ile RKHK m. 4 hükmünü ihlal ettiği tespit edilmiştir. Kararın içeriği Rekabet Kurumu tarafından 15.7.2013 tarihinde yayımlanmak suretiyle RKHK m. 53 kapsamında duyurulmuştur. Bu kararın iptali için ikame edilen davalar karar düzeltme aşamasında olmakla henüz kanun yolları tüketilmiş değildir. Ancak söz konusu olay uyumlu eylem yolu ile kartel oluşturduğu belirtilen bankaların hukuki (tazminat) sorumluluğu ve buna bağlı tartışmaların önünü açmıştır. 

Çalışmada temel olarak on iki bankanın rekabet ihlali örneği üzerinden tazminat sorumluluğunu incelemekle birlikte benzer diğer rekabet ihlali örneklerine ve konuyla ilişkili Yargıtay uygulamasına yer verilmektedir. Dolayısıyla ele alınan konular bu örneğin sınırı içerisinde kalmayarak daha geniş şekilde "uyumlu eylem ile kartel oluşturan bankaların hukuki (tazminat) sorumluluğu" konusu üzerine odaklanmaktadır. On iki banka örneği üzerinden ise incelenen hususların somutlaştırması yapılmaktadır. 

Kartel oluşturan bankaların hukuki sorumluluğu

kaynak : on5yirmi5.com
Mobil sayfa : Yeni çıkan kitaplar: Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu mobil ekran
Modern sayfa : Yeni çıkan kitaplar: Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu
Kısa adres : http://www.on5yirmi5.com/219627