Pınar yayınlarından "Ortadoğu'da Kalkınmanın Finansmanı"

Yazıcı Görünümü 25.04.2019 07:10:20 -
url
http://www.on5yirmi5.com/kitap/kultur-sanat/kitap/216015/pinar-yayinlarindan-ortadoguda-kalkinmanin-finansmani.html

Pınar yayınları Emre Saygın'ın "Ortadoğu'da Kalkınmanın Finansmanı" isimli kitabını okuyucuyla buluşturdu.


Pınar yayınlarından

ORTADOĞUDA KALKINMANIN FİNANSMANI

Enerji-merkezli ekonomik yapı, dengesiz demografik hareketlilik birbirini besleyen bölge-içi çatışmalar ve benzeri yönleriyle istikrarsızlığın kural, istikrarın ise istisna halini aldığı Ortadoğu’da, son olarak ’’Arap isyanları’’ süreciyle somutlaşan sosyal tansiyon herkesin  malumu .Emre saygın Ortadoğu’da Kalkınmanın  Finansmanında Ortadoğu’daki sosyal tansiyonu düşürmenin yolunun, kapsayıcı bir kurumsal yapının oluşturularak toplumsal refah artışının sağlanmasından geçtiğini ifade ediyor. Bu noktada, kalkınmanın finansmanına hem maddi olarak hem de bilgi altyapısı ve yönetim metodu itibarıyla katkı sağlayacak kaynakların çekçi hale getirilmesinin öneminin altını çiziyor.

Ortadoğu’da Kalkınmanın Finansmanı, Ortadoğu özelinde hesap verilebilirlik, siyasal istikrar ve şiddetin ortadan kaldırılması, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğun kontrolü gibi siyasal, sosyal ve ekonomik kurumların ,doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişleri üzerindeki belirleyici etkisini hem teorik zeminde açıklıyor, hem de ampirik olarak birtakım tespitler sunuyor. Böylece Ortadoğu’daki kalkınma ve finans meselesinde, farklı bir bakışın imkanlarını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. 256 sayfa ,20 TL

Pınar yayınlarıHayat adaletsizOrtadoğuda kalkınmanın finansmanı

kaynak : on5yirmi5.com
Mobil sayfa : Pınar yayınlarından "Ortadoğu'da Kalkınmanın Finansmanı" mobil ekran
Modern sayfa : Pınar yayınlarından "Ortadoğu'da Kalkınmanın Finansmanı"
Kısa adres : http://www.on5yirmi5.com/216015