İşte Necip Fazıl Ödüllerinin sahipleri

Yazıcı Görünümü 20.08.2019 02:18:56 -
url
http://www.on5yirmi5.com/haber/kultur-sanat/etkinlikler/182696/iste-necip-fazil-odullerinin-sahipleri.html

Star Gazetesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu.


İşte Necip Fazıl Ödüllerinin sahipleri

Edebiyat dünyasında büyük yankı bulan Necip Fazıl Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Star Gazetesi tarafından bu yıl 2'incisi verilen Necip Fazıl Ödülleri 2015'te şiir dalında Cevdet Karal, hikayede Sibel Eraslan, tercümede Senail Özkan, fikir araştırmada ise İlhan Kutluer ödüle layık görüldü. Necip Fazıl Saygı Ödülü ise yarım asırdan bu yana edebiyat ve fikir dünyasının önde gelen ismi Rasim Özdenören'e verildi.

JÜRİ TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRDİ

Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti, Star Gazetesi'nde pek çok aday arasından ödül kazanan isimleri belirlemek için bir araya geldi. Eleştirmen-yazar Beşir Ayvazoğlu, şair Osman Konuk,Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. M.Fatih Andı ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Hicabi Kırlangıç'tan oluşan jüri heyeti kazanan isimleri belirledi. Necip Fazıl Ödülleri 2015 Ödülleri kategorileri ve kazanma gerekçeleriyle şöyle belirlendi:

MODERN ŞİİRİN TEMSİLCİSİ OLDU

Şiir Ödülü Cevdet Karal: İlk kitabı Horozlu Ayna ve Ölüm'den sonra son kitabı Cesedi Nereye Gömelim'e kadar Modern Türk Şiirinin nitelikli bir temsilcisi olmuştur. Şiirlerindeki farklı yönelme ve arayışlar, son kitabıyla birlikte düşünsel derinliği de içeren bir Türkçe ustalığına yükselmiştir. Cevdet Karal, aynı zamanda kendi kuşağını poetik açıdan temsil eden önemli şairlerinden biri olarak Necip Fazı Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

YENİ ANLATI İMKANLARI

Hikâye Ödülü Sibel Eraslan: Hikaye türünde ortaya koyduğu eserlerde, insanımızın hayatlarında göz ardı edilen incelikleri, yerli ve asil duruşu, kadın duyarlığında kolayca fark edilemeyen kırılgan dokuları etkili bir dille anlattığı ve Türkçe'nin anlatı imkanlarına yeni kapılar araladığı için Necip Fazıl Hikaye Ödülü'ne layık görüldü.

TAM TERCÜMESİ OLMAYANLARI ÇEVRİDİ

Tercüme Ödülü Senail Özkan:Geothe, Hammel ve AnnemarieSchimmel gibi önemli şair ve yazarların eserlerini Almanca'dan çeviren Senail Özkan, özellikle Geothe'ninTürkçe'de tam tercümesi bulunmayan Doğu-Batı Divanı'nı başarılı bir şekilde dilimize kazandırdığı için Necip Fazıl Tercüme Ödülü'ne layık görüldü.

İSLAM İLE BATI'YI BİR ARAYA GETİRDİ

Fikir Araştırma Ödülüİlhan Kutluer: İslam düşüncesini modern batı düşüncesiyle birlikte işleyen ve yorumlayan bir düşünce ve bilim adamı olan İlhan Kutluer, özellikle İslam'ın erken dönemlerinin düşünce ortamını, kaynaklarını ve eserlerini; İslam'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, Kelam Felsefesi Üzerine Araştırmalar, İlim ve Hikmet'in Aydınlığında, Yitirilmiş Hikmeti Ararken gibi araştırma-inceleme kitaplarında çalışma konusu yapmıştır. Kutluer, İlim dünyasına bu değerli katkılarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.

FİKİR HAYATIMIZI BESLEDİ

Saygı Ödülü Rasim Özdenören: Elli yılı aşkın bir süredir kültür ve sanat hayatımızda fikir ve edebiyat eserleriyle önemli bir yer edinmiş olan Rasim Özdenören, Mavera dergisiyle başlayan süreçle birlikte edebiyatımızda büyük katkılarda bulunmuş bir sanatkârdır. Nüfuz edici düşüncelerinin oluşturduğu fikri eserleri nesilleri beslemiş, aydınlatmış bir yazar olarak Özdenören, bilhassa öykü alanında verdiği eserlerle Türk edebiyatında etkili olmuştur. Özdenören, öyküleriyle edebiyatımızda, düşünce eserleriyle de fikir hayatımızda etkili, besleyici ve bu işlevlerini bugün de devam ettiren saygın bir değer olarak Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü.

STAR GAZETESİ NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ2015

ŞİİR ÖDÜLÜ

CEVDET KARAL

HİKÂYE ÖDÜLÜ

SİBEL ERASLAN

TERCÜME ÖDÜLÜ

SENAİL ÖZKAN

FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

İLHAN KUTLUER

SAYGI ÖDÜLÜ

RASİM ÖZDENÖREN

Necip fazıl ödülleriCevdet KaralSibel eraslanSenail özkanilhan kutluer

kaynak : on5yirmi5.com
Mobil sayfa : İşte Necip Fazıl Ödüllerinin sahipleri mobil ekran
Modern sayfa : İşte Necip Fazıl Ödüllerinin sahipleri
Kısa adres : http://www.on5yirmi5.com/182696