Tek minareli Küçük Mecidiye Camii

Yazıcı Görünümü 25.08.2019 05:58:58 -
url
http://www.on5yirmi5.com/haber/inanc/ibadethaneler/160337/tek-minareli-kucuk-mecidiye-camii.html

Küçük Mecidiye Camii ya da Teşrifiye Camii, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan, Osmanlı döneminden kalma tarihî bir ibadethanedir.


Tek minareli Küçük Mecidiye Camii

 Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit tarafından, 1848 yılında saray mimarlarından Garabet Amira Balyan ve Nigoğos Balyan'a yaptırılmıştır. Çırağan Sarayı'nın arkasında, Çırağan Caddesi ile Yıldız Parkı'nı bağlayan kısa yol üzerinde bulunan cami, mimari olarak barok üslubunda yapılmış olup, tek minarelidir. Caminin genel mimarisi gibi, minaresi de geleneksel Osmanlı mimarisinden farkılıklar göstermektedir.

Cami 400 metrekarelik bir alanda yapılmıştır. Avlusu ile birlikte toplamda 1600 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Kayıtlarda, temeline Müslümanlarca kutsal sayılan Kâbe'den toprak getirilip karıştırdığı geçmektedir.Hemen karşısında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü yer almaktadır. Çırağan semtinde yerleşim yeri bulunmadığı için yerleşik cemaati bulunmayan cami, halk arasında Misafir Camii olarak anılmaktadır.

İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre; Küçük Mecidiye Camii basit kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü bir mekândan ibarettir. Giriş tarafında bulunan son cemaat yerinin iki yanında bir kasr-ı hümâyun vardır. Caminin genel görünümü klasik Türk mimarisine aykırı bir estetiğe sahiptir. En ilgi çekici tarafı minaresidir. Bu minarenin yuvarlak bir taş gövdeyi taçlandıran şerefesi basit çıkmalara oturan sütunlu bir galeriyle sarılmıştır. Sütunların aralarındaki kemerler gotik üslûbundadır. Sütunların üstünde bulunan bir sakıf bu şerefeyi korumaktadır. Minarenin kürsü kısmı dikkate değer bir özelliğe sahip değildir.

Ana mekân da caminin son cemaat yerinin üstünde ve yanlarında bulunan kasr-ı hümâyun gibi devrin zevkine uygun nakışlarla bezenmiştir. Minber ve kürsü pembe renkte taşlardan işlenmiş, mihrap ise genel mimariye uygun olarak aynı üslûpta bezenmiştir. Yapının etrafını çeviren bir avlu duvarı dışında ayrıca eki yoktur.

Cami girişinde, avlu kapısının üzerinde hatla yazılmış bir dörtlük bulunmaktadır. Dörtlükte şunlar yazılıdır:

Sahib-i Zaman-ı Saltanat Hakan-ı Ahd-i ma’dalet

Yaptı saray nezdinde bir Cami-i Vala zehi

Bünyanı'nı tahsin edüp ziver didi tarihini

Abdülmecid Han Cami-i Âli bina kıldı behî

Camiiİstanbul'daki camiilerMecidiye camii

kaynak : on5yirmi5.com
Mobil sayfa : Tek minareli Küçük Mecidiye Camii mobil ekran
Modern sayfa : Tek minareli Küçük Mecidiye Camii
Kısa adres : http://www.on5yirmi5.com/160337