Akciğer kanserine karşı domates tüketin!

Yazıcı Görünümü 15.10.2019 15:19:08 -
url
http://www.on5yirmi5.com/haber/saglik/bilimsel-calismalar/157920/akciger-kanserine-karsi-domates-tuketin.html

En tehlikeli kanser türlerinden biri olan akciğer kanserine yakalanmamak için öncelikle sigarayı bırakmak gerekiyor.


Akciğer kanserine karşı domates tüketin!

Prof. Dr. Erkan Topuz Sabah gazetesine akciğer kanser ve tedavisinde önemli açıklamalarda bulundu. 

Akciğer kanseri hastası nüfusunda henüz, bitkisel alternatif ilaç kullanım yaygınlığını spesifik olarak gösteren bir rapor yoktur. Şu anki bakım standartlarına rağmen ilerlemiş akciğer kanserinin kötü prognozu düşünüldüğünde; bu kadar çok hastanın, son çare olarak ya da yaşam kalitesini artırmak için ek tedavi olarak bitkisel alternatif ilaç kullanması şaşırtıcı değildir. Ek olarak; bazı insanlar bitkisel alternatif ilaçları, sağlıklarını korumak ya da kanseri önlemek için de kullanırlar. Prereklinik çalışmalardaki umut verici veriler sayesinde, besin takviyesi kategorisindeki birçok ajan, akciğer kanseri kemo önleyiciliği için klinik testlerde denenmiştir. Ama akciğer kanserinin tedavisinden önce bu hastalığın önlenmesi daha öncelikli olmalıdır.

ÖNLEME

Sigarayı bırakma: Akciğer kanserini önlemede en büyük etkiyi, sigarayı bırakmak gösterir. Sigarayı bırakmak için eğitimsel, davranışsal ve medikal müdahaleler başlıca dayanaklardır. Bazı tamamlayıcı usuller de bu konuda uygulanmıştır. Hipnoz, sigara içme arzusunu bastırmak ya da bırakma iradesini güçlendirmek için kullanılır. Bazı kontrol edilmemiş çalışmalar umut verici sonuçlar gösterirken, değerleri çelişkili sonuçlar göstermiştir. Akupunkturun sigara bırakma üzerindeki etkisi incelenmiştir ve onda da karışık sonuçlar görülmüştür. 22 çalışmanın meta-analizinden çıkan sonuç, akupunkturun sigarayı bırakmak için kullanılan diğer müdahalelerle aynı etkide olduğudur. 141 denek üzerinde yapılmış yeni bir testte ise, sigarayı bıraktırmak için kulak akupunkturu, eğitimi ve ekişin kombinasyonu denenmiştir. Sonuçta sigaranın önemli ölçüde azaltıldığı görülmüştür. Bu kombinasyon, yıllık paket geçmişi daha fazla olan hastalarda daha çok etkili olmuştur. Beyin görüntüleyen çalışmalar, sigara içmenin; antwrior cingulate cortexe, hippokampusa ve amygdalaya giden kan akışını bastırdığını göstermiştir. İlginç şekilde bu bölgeler, akupunkturun baskıladığı bölgelerle aynıdır. Sigaranın halk sağlığına büyük etkisi ve mevcut sigarayı bırakma tekniklerinin yetersiz sonuçları düşünüldüğünde, yeni gelişmelerle de güçlenen akupunktur tekniğinin, sigarayı bırakmada kullanılması gerektiği görülmektedir.

Besin ve besin takviyeleri: Şu ana kadarki en büyük kemo önleyici çalışma; Alpha-Tocopherol, Beta-carotene Kanser Önleme Testi'dir. Bu test, Finlandiya'daki 29 bin sigara içici erkek deneğin randomize edilmiş kontrollü testidir. Bir E vitamini formu olan alfa-tocopherollu ya da A vitamini öncüsü olan betakaroten, özellikle mevcut içiciler ve yeni bırakanlar arasında, akciğer kanseri riskiyle ilişkilendirilir. Takviye alfa-tokoferolun ve beta-karotenin yararlı ve ters etkileri, müdahale sonrası görülmemiştir. Veri kümesinin daha ayrıntılı analizi ise birtakım ek bulgular ortaya çıkarmıştır.

BAYIR TURBUNUN AKCİĞER KANSERİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VAR

Alfa-tokoferolun takviyesi, akciğer kanserinin ortaya çıkış sayısını azaltmasa bile, daha yüksek serum alfa-tokoferol statüsü, özellikle daha genç insanlarda ve daha az kümülatif sigaraya maruz kalanlarda daha düşük akciğer kanseri riskiyle ilişkilendirilmiştir. Bu da alfa-tokoferolun; tümörijenitesinin erken safhalarında mevcutsa, akciğer kanseri gelişimini durdurduğunu gösterir. Flavonollerin (quercetin, myricetin ve kaempferol) ve flavonlerin (luteolin ve apigenin) alımıyla akciğer (diğer kanserler değil) kanseri arasında ters bir ilişki saptanmıştır. Soğan, çay ve elma; en yüksek miktarda flavonoller ve flavonler içeren besinlerdir. Analizler yüksek oranda meyve ve sebze tüketiminin, özellikle karotinoidlerce zengin besinler olan domates ve domates ürünlerinin; akciğer kanseri riskini azaltabildiğini göstermiştir. Birçok ajan; precancerious skuamoz metaplazi ya da displazinin tersine çevrimi için test edilmiştir. Retinoitler etkisizdir. Bazı eksikleri olsa da, bir çalışmada, B12 vitamini ve folik asit bazı etkiler göstermiştir. Bayır turbu denilen House Radish'in; adeno kanserli hastalarda etkili olduğu ve büyük yarar sağladığı, astragalus karşılaştırmalı çalışmalarda ise cipslatin+astragalus olan grubun yaşamının uzadığı görülmüştür.

AkciğerAkciğer kanseriTedavi

kaynak : on5yirmi5.com
Mobil sayfa : Akciğer kanserine karşı domates tüketin! mobil ekran
Modern sayfa : Akciğer kanserine karşı domates tüketin!
Kısa adres : http://www.on5yirmi5.com/157920