Son Yazısı

Cehalet geleceği düşünemez !

KÜLTÜR SANAT .

Bir devleti devlet yapan şüphesiz ki millettir. Bir milleti millet yapan ise onu diğer milletlerden ayıran dili, kültürü ve edebiyatıdır. Bir devlet diline, kültürüne ve edebiyatına sahip çıkamıyorsa o devlet tarihin tozlu sayfalarında yaşamaya, unutulmaya mahkûmdur.

Türk Edebiyatı, Türkler ’in tarih boyunca oluşturdukları sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerini içerir. Değerlerimizi yansıtan önemli sanatlarımızdan sadece bir tanesidir.

Dil, bir milletin düşünce sistemini gösterir. Bundan dolayıdır ki bir Türk çocuğu bence Göktürkçeyi de bilmeli Osmanlı Türkçesini de. Ama ne yazık ki bu sıralar bilhassa Osmanlı Türkçesini ayrı bir dil zanneden insanlar peyda olmuştur. Bir takım insanlar güruhu Arap alfabesini (Osmanlı Alfabesi için) ben çocuğuma öğretmek zorunda değilim diyebiliyor. Bir defa Osmanlı Türkçesinin alfabesi Arap alfabesi değildir. Siz hiç Arap alfabesinde ç,p,j harfleri gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yok! Osmanlı alfabesi Arapça ve Farsçanın Türkçeye uyarlanmasından oluşur. O yüzden ne Arap alfabesidir diyebiliriz ne de Farsça.

Divan şiirlerini hiçbir şey anlaşılmıyor diye okumayan insanlar ile divan şairlerini de Arapça ve Farsça yazan Türk Edebiyatından değil, yabancı edebiyattır mantığıyla düşünen insanlar da aynı kişilerdir.

Miyân-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun 
Şecâ'at arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler

Yukarıdaki beyit kişinin kendini överken fark etmeden kusurlarını da söylemesinden bahseden ikinci dizesi darbı mesel haline gelmiş çokta güzel bir beyittir ve Koca Ragıp Paşa’ ya aittir

Koca Ragıp Paşa 18.yüzyıl Divan şiirinin önemli temsilcilerinden olmuştur. Hem devlet adamı hem de şairdir. Çıkıp da biz Koca Ragıp Paşa Türkçe konuşmuyor, yazdıklarından bir şey anlaşılmıyor , yabancı edebiyat temsilcisidir diyemeyiz. Bilakis şiire, sanata, dile ,millete değer veren bir insandır.

 Nihad Sami Banarlı Türkçenin Sırları adlı eserinde bunu çok güzel ifade ediyor;

Türk Divan Edebiyatı’nın şiir dili, umumiyetle iki türlüdür:

Biri, şairlerin, İslam felsefesi, hikmet, tasavvuf, mitoloji, kimya, astronomi ve çok iyi bildikleri diğer İslami ilimlerle zengin İslam medeniyeti kültürüyle söyledikleri, kültür ve tefekkür şiirinde kullandıkları lisan.

İkinci dil yine umumiyetle aşk şiirlerinde ve aşk hikâyelerinde rastlanan sade, külfetsiz, samimi ve bazen öz Türkçe denebilecek saflıkta bazen da tamamıyla öz Türkçe mısralarla söylenen şiirlerde görürler. Divan Edebiyatı ve Öz Türkçe?

Evet, bunda yadırganacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki bu edebiyatı onu benimseyerek onu büyüklüğüne inandığınız ve sizin dedeleriniz oluşlarıyla övündüğünüz Türklerin edebiyatı bilerek böyle büyük bir gönülle okuyunuz.

Birçoklarımız onları Türkçe yazmadılar zannıyla tanımak bile istemiyorlar. Dillerine tam bir cehaletle Osmanlıca diyor, başka bir şey diyemiyorlar. Türkçeye öylesine hizmet edenler, asırlarca sonra böyle karşılanırsa, bugün Türkçeyi yıkmak için çalışanlara gelecekte neler denecek?

Cehalet geleceği düşünemez . Diyor Banarlı.

Daha güzel anlatılamazdı herhalde.

Könğül kimni sevse körür közde ol

Közün kança baksa uçar yüzde ol

Könğülde negü erse arzu tilek

Ağız açsa barça dilin sözde ol

“Gönül kimi seve gözünün önünde (onu) görür;göz nereye baksa orada o (nun hayali) uçar.Gönülde arzu,dilek ne ise( insan) ağız açınca hep ondan konuşur” demektedir ve Yusuf Has Hacib’e aittir bu dizeler.

Özetle söylemek istediğim Osmanlı Türkçesi de bizim Göktürkçe de. Koca Ragıp Paşa da bizim Yusuf Has Hacib de ve günümüz şairleri de. Şimdi Osmanlı Türkçesi öğretilmesi hususuna karşı çıkanlar benim ata dilim Göktürkçe, öğretilecekse o öğretilsin gibi cahilce bir kıyaslamada bulunmaya cüret edebiliyorlar ama birini diğerinden ayırıp o Göktürkçe bu Osmanlıca gibi ayrımlar yapamayız. Çünkü hepsi bir dildir o da Türkçedir. Bundan dolayıdır ki bir Türk evladının dilini öğrenmesi kadar daha doğal bir şey yoktur fikrimce.

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.