twitterfacebook

Yavuz Sultan Selim'in doğu siyaseti

yavuz sultan selim'in doğu siyaseti
Yavuz Sultan Selim'in amacı, bütün Türk ve İslâm ülkelerini bir yö­netim altında toplamaktı.

Yavuz Sultan Selim'in amacı, bütün Türk ve İslâm ülkelerini bir yö­netim altında toplamaktı. Bu amacını gerçekleştirmek için doğuda bulu­nan Türk ülkelerini de Osmanlı Devleti'ne katmayı istiyordu.

İran'ı tama­men ele geçirerek Türkistan'a ulaşmayı amaçlıyordu. Mısır seferi ile, İs­lâm dünyasının önemli bir kısmını Osmanlı yönetimi altında toplamıştı.

Yavuz Sultan Selim, yeniçeri Ocağı'nı yeniden düzenlediği gibi, donan­manın da güçlendirilmesine büyük önem verdi. Mısır ve Suriye'den de­nizciler getirtti.

Bu nedenle Yavuz Sultan Selim, saltanatı boyunca, de­nizciliğin gelişmesi yönünde çaba harcamıştır. Anadolu'da ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip etmiş ve Osmanlılar için, büyük tehlikenin doğudan geleceğini tahmin etmiştir.

Kemal Kara Osmanlı Tarihi kitabı

yayın : 6 Kasım 14:35

yavuz sultan selim doğu siyaseti

Yorumlarınız
Adınız


ÇOK OKUNANLAR
ÖZEL DOSYALAR

/Scripts/lib/jquery-2.0.0.min.js