Öncü Osgb

Kur'an-ı Kerim

Kur'an; Hz.Muhammed'e Cebrail aracılığıyla indirilen kutsal kitap.

İNANÇ .
kuran-ı kerim

Kur'ân veya Kur'ân-ı Kerîm İslam peygamberi Hz.Muhammed'e Allah tarafından Cebrail aracılığıyla vahiyler şeklinde gönderilen kutsal kitaptır. İlk kez 7. yy'da kitap haline getirilmiştir. Kur'ân ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitab, Nur ve Zikir isimleriyle de bilinir. Fatiha Sûresi ile başlayıp, Nas Sûresi ile sona erer.

Kur'an sözcüğü köken olarak Arapça'da QRE (qare'e/kare'e) (okudu) sözcüğünün sülasi (üç harfli kelime kökü sistemine göre) mastarıdır. "Okumak", "okunan" "okuyuş" "okuma" anlamlarını ifade eder. Kerîm ise, "soylu, asil" ve "eli açık, cömert" anlamlarına gelen Arapça kökenli bir kelimedir.

Mushaf

Kur'an'ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline "Mushaf" denir. Mushaf, "sayfalar haline getirilmiş" ya da "iki kapak arasındaki sayfalar" anlamına gelir[4] ve S-H-F (sahife) kökünden gelir.

Kur'an Hz. Muhammed'in ölümü ile tamamlandığından kendisi hayatta iken toplanmamış, Mushaflaştırılıncaya kadar tevatür yolu ile özellikle ezberlenerek muhafaza edilmiştir.

Kur'an ayetleri ilk zamanlar vahiy kâtipleri tarafından papirüs, deri ve kemik üzerine yazılarak saklanırdı. “Kurra” denen ezbere Kur'an bilenlerden 70'e yakın kişi bir savaşta kaybedilince Hz. Ebubekir tarafından toplanan Kur'an Heyeti, şahitli olarak sureleri Hz.Muhammed'in sağlığında dizdiği sırada toplamış, papirüs, deri, kemik üzerine yazılan ayetleri, dipnot ve tefsir notlarını imha etmişlerdir.

Kur’an’ın Bölümleri

Kur'an 114 bölümden (sure) oluşur. Sureler genellikle içerdiği ayetlerin konularından birine göre verilen Arapça isimlerle anılırlar. Sureler kronolojik bir sırada (söyleniş sırasına göre) düzenlenmemiştirler. Sıralamanın da Kur'an'ın bütününden olduğu ve Allah tarafından bildirildiği Müslümanlarca kabul edilir.

Kur'an’ın içerdiği 114 sureden 86'sı Mekke'de, 28'i Medine'de gelmiştir. Mekke’de inan surelere “Mekki”, Medine’de inen surelere ise “Medeni” denir. Medine'de gelen sureler Bakara, Ali İmran, Enfal, Ahzab, Maide, Mümtahine, Nisa, Zilzal, Hadid, Muhammed, Rad, Rahman, Dehr, Talak, Beyyine, Haşr, Nasr, Nur, Hac, Münafikun, Mücadele, Hucurat, Tahrim, Cuma, Tegabun, Saf, Feth ve Berae'dir.

Kuran'ın bugünkü dizilişi ile mushaflaşması ise Halife Osman zamanında gerçekleşmiştir. Beş kopya halinde çoğaltılıp çeşitli İslam şehirlerine gönderilen orijinallerden biri de Topkapı Müzesi'nde sergilenmektedir.

Hafız

Kur'an'ın bütün metnini ezberleyen ve uygun şekilde (tecvid) okuyabilen kişiye hafız denir. Günümüzde genel olarak Kur'an'ı anlamadan ezbere seslendirenlere de hafız denilmektedir. Kur'an'ı uygun bir şekilde ve güzel bir tutum ve sesle okumaya ise “tilavet” denir.

Ömer devrinde Kur'ân öğretimine hız verildi. Gerek Medine'de gerekse sınırları günden güne genişleyen İslam Devleti'nin diğer merkezlerinde en sıhhatli kaynak olan hâfiz sahabelerin öğretmen ve gözetmenliğinde pek çok hâfız yetiştirilmiştir.

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git Kur'an-ı Kerim

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.
  • ceren Salı, 00:00

    Bence dinimize bu kadar önem vermeleri çoko gzl:)
  • gamzenur @ Çarşamba, 20:05

    çok güzel kitaplarımıza inanıp onlara iman etmek

Gözat

bunlar da ilgi çekebilir İNANÇ Dinler
İslamiyet
Dinler

İslamiyet

İslam dini peygamberi Hz.Muhammed'in büyük mücadelesiyle hızla yayılmış dünyanın en yaygın dinlerinden biri.

Hz.Adem
Dinler

Hz.Adem

İnsanlığın atası Hz. Adem'e isimler öğretildi. Sonra Allahü tealanın emri ile bütün melekler, ona secde etti.

Zerdüştlük
Dinler

Zerdüştlük

İran'ın geleneksel dinidir. Ateşe tapmalarıyla tanınırlar...

Musevilik
Dinler

Musevilik

Allah tarafından vahyedilen dinler arasındadır. Ancak sonradan tahrif edilmiş ve İslam geldikten sonra geçerliliğini yitirmiştir.

Hıristiyanlık
Dinler

Hıristiyanlık

Allah tarafından vahyedilen dinler arasındadır. Ancak sonradan tahrif edilmiş ve İslam geldikten sonra geçerliliğini yitirmiştir.

Dinin Tarifi
Dinler

Dinin Tarifi

İnsanoğlunun serüveninde dinin yeri nedir? Dinleri farklılarştıran özellikler nelerdir?

on5yirmi5.com
Hakkımızda Künye-Biz İletişim
on5yirmi5.com'u takip edin

on5yirmi5 mobil site görünümü