EKPSS ile ataması gerçekleşen memur adayları neden işlerine başlatılmıyor? On5Yirmi5 Özel Haber farkıyla sizlerle..

23 Şubat - 09 Mart 2016 tarihleri arasında başvurusu alınan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan 2016 tarihinde yapılmıştı. Ancak hala yankıları sürüyor.

EĞİTİM .
ekpss ile ataması gerçekleşen memur adayları neden işlerine başlatılmıyor? on5yirmi5 özel haber farkıyla sizlerle..

23 Şubat - 09 Mart 2016 tarihleri arasında başvurusu alınan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan 2016 tarihinde yapılmıştı.

24 Nisan 2016 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016-EKPSS) giren adaylar ilk tercihlerini 2016, ikinci tercihlerini 2017, üçüncü tercihlerini ise 08 ila 16 Mart 2018 tarihleri arasında yaptı. Ancak, üçüncü tercihleri olan yerleştirme sonuçları 2018 Nisan ayında ilan edilmesine rağmen, kadroya yerleşen adaylar hala işlerine başlatılmadı.

Peki atamaları gerçekleşen engelli adaylar ne zaman işlerine başlayacak.?

2017 yılı Aralık ayında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu;

  1. EKPSS sonuçlarının ve kura kayıtlarının geçerlilik suresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak.
  2. Her iki yılda bir EKPSS yapılmaya devem edecek. Ancak aynı dönemde sadece bir EKPSS sonucu ve almış olduğu en yüksek EKPSS puanı geçerli olacak. Öğrenim durumu farklı ise sadece üst öğrenim sonucuna ait yılın EKPSS’si geçerli olacak.
  3. 2018 yılının ilk çeyreğinde 2.500, son çeyreğinde de 2.500 toplamda 5.000 engelli kardeşimizin kamu personeli olarak atamasının yapılacağı açıklamaların da bulunmuştu.

Bu açıklamalar doğrultusunda 2018 yılının ilk çeyreğinde yapılan atamaya ilişkin ekteki sayısal durum ortaya çıkmıştı.

EKPSS 2018/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Yerleştirme Türü

Tercih Yapılan Aday Sayısı

Kontenjan Sayısı

Yerleşen Sayısı

Boş Kalan Kontenjan Sayısı

LİSANS

1.897

1.100

854

246

ÖNLİSANS

4.211

531

465

66

ORTAÖĞRETİM

23.178

540

502

38

 

Yerleştirmede lisans mezunu 1.897 aday tercih yaptı, 1.100 kontenjan ayrıldı 854 aday yerleştirildi ve 246 kontenjan boş kaldı. Önlisans mezunu 4.211 aday tercih yaptı 531 kontenjan ayrıldı 465 aday yerleştirildi ve 66 kontenjan boş kaldı. Ortaöğretim mezunu 23.178 aday tercih yaptı 540 kontenjan ayrıldı 502 aday yerleştirildi ve 38 kontenjan boş kaldı.

2018 yılının ilk çeyreğinde yapılan ve kurumlara yerleşen engelli adayları yerleştirme sonuçları Nisan ayında ilan edilmesine rağmen hala işlerine başlatılmadı. Kurumların atama sürecine ilişkin gelişmelerle ilgili olarak adaylara bir bilgilendirme yapılmamasından dolayı engelli adayları endişeli.

Atamaları gerçekleşen adayların ne zaman işlerine başlayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmamıştır. Dileriz ki atanan tüm engelli kardeşlerimiz bir an önce işlerine başlar ve sosyal hayata katılmaları sağlanır.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvuru ve Tercih Koşulları Nelerdir.?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.   

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabil ir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7)Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

SINAV İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS'ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS'ye başvurabileceklerdir.

Sınavda 4 engel grubu vardır.

1) Genel engelliler

2) Görme engelliler

3) İşitme engelliler

4) Zihinsel engelliler

Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

SINAV NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Öncelikle her engelli aday grubu için aynı sorular başka yöntemler ile sorulacak. Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli adaylar için farklı soru kitapçıkları hazırlanacak ve farklı uygulamalar yapılacaktır. Sınav süresi 60 dakika olacak. Tercih kılavuzu ve sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacaktır.

On5Yirmi5

Meryem Çiriş

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git EKPSS ile ataması gerçekleşen memur adayları neden işlerine başlatılmıyor? On5Yirmi5 Özel Haber farkıyla sizlerle..
Yasal Uyarı: on5yirmi5.com'a ait özel içeriklerin metin, görsel ve diğer dosyalarının tüm hakları on5yirmi5.com'a aittir. İçerikler aktif link verilerek kısmen kullanılabilir

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz


paykasa

Copyright © 2008-2019 - Tüm hakları saklıdır.