Hangi Mesleği Seçsem?

Üniversite adayları hayatlarının en kritik dönemindeler. Meslek tercihi yaparak yaşamlarının geri kalanını belirliyorlar. Peki seçtiğiniz meslek nedir,size uygun mu, mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilirsiniz? Bunların cevabını biliyor musunuz?

EĞİTİM .
hangi mesleği seçsem?

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışma sürecini gerektiren bu sürecin sonunda da kişilerin kazandığı ünvanın adıdır. Genellikle her meslek o mesleğin etik değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar nezdinde tanınmasını sağlayan profesyonel kuruluşlara sahiptir. Yeryüzünde binlerce meslek bulunmaktadır. Bizde resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek bulunmaktadır.


Mesleklere örnek olarak bilgisayar programcısı, yazılım mühendisi, tekstil teknikeri vs verilebilir. Her bir meslek için tanım, görev alanları, genel olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanı ve iş bulma olanakları, meslek eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, eğitimin süresi ve içeriği, meslekte ilerleyebilme ve yeni meslekleri seçebilme olanakları, destekleyici meslek kuruluşları, mesleğin başarıyla yürütülebilmesi ve geleceği ile ilgili pekçok husus mutlaka araştırıp geliştirilmesi gerekli hususlardandır.
 

Filmlerle Meslek TanıtımlarıMeslek Seçimi herkesin hayatında çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği en önemli kararlardandır. İşkur’un sayfasında dendiği gibi: ‘Mesleği Seçmek Hayat Biçiminizi Seçmektir’. Seçtiğiniz meslek hayat boyu mutlu olmanızda önemli etkenlerden olabilir ya da tam tersi huzursuzlukların başlangıcı ve sorumlularından olabilir.


Karar Verme Olarak Meslek Seçimi

Meslek seçimi bir karar verme süreci olduğuna göre karar vermeyi iyi anlamak gerekmektedir. Karar verme: bir dizi alternatif arasından her bir alternatifin getirdiği olumlu sonuçları (faydalar) ve olumsuz sonuçları (maliyet ya da zarar) karşılaştırmak suretiyle bir alternatifi bilinçli olarak tercih etmektir. Ülkemizde bu karar vermenin maalesef pek bilinçli yapılmadığı gün gibi aşikar.

Meslek Seçimi Bir Kez Verilen Karar Değildir

Her insan ömrü boyunca sayısız defalar yeni meslekler seçebilir ve bu çok olumlu bir özelliktir. Çağımız insanı bu yeteneğe sahip olmalıdır. Üniversitelerin program hedeflerinde açıkça yer alan bu özelliğe göre mezunlar başka meslekleri kolaylıkla öğrenebilmeli ve onlara geçiş yapabilmelidir. Aslında Üniversitenin ana fonksiyonlarının başında bu formasyonu kazandırmak gelmektedir.

Meslek Seçimi Süreçleri

Meslek seçimi, pekçok şeye bağlı bir karar sürecidir. Bunlar
1. Sizin ilgi alanlarınız ve yetenekleriniz,
2. Seçilen mesleğe bağlı değerler ve bilgiler, ve
3. En önemlisi sizin kişiliğiniz.

MESLEKLER

Bilgisayar ve Bilişimle İlgili Mesleklere ait ResimlerAktüerya

Aktüerya programının amacı, sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir. Aktüerler sigorta şirketlerinde, emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar.

Programın Amacı: Aktüerya programının amacı, sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, finansal piyasalar ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlar "Aktüer" ünvanı ile görev alabilirler. Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini belirler.

Çalışma Alanları: Aktüerler sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar. Türkiye'de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insangücüne ihtiyaç artmaktadır.

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman dili ve edebiyatı programında başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatları ve kültürleri tarihi gelişim içinde verilmektedir.

Mezunlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Dilme bilme avantajı ile özel sektörde de iş bulabilirler. Alman dili ve edebiyatı programında Alman Dili ve başta Federal Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatları ve kültürleri tarihi gelişimi içinde öğretilmektedir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Amerikan Dili ve Edebiyatı ile kültürel gelişmesini inceleyen bölümdür. Bu bölümü bitirenler yabancı dilde veya Türkçe eğitim yapan orta dereceli okullarda yabancı dil öğretmeni veya yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilirler. Ayrıca TRT kurumunda, Dışişleri Bakanlığında, elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, turizm acentelerinde ve ticari şirketlerde çalışabilirler. Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatı programıyla birlikte yürütmekte olup 17. yüzyılda ilk ürünlerini vermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve dünya görüşünü yansıtan Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgü nitelikleriyle araştırılmakta ve öğretilmektedir.

Ana Okulu Öğretmenliği

Bu bölüm 2000 ÖSS’ den itibaren artık Sözel Puan türüyle öğrenci almaktadır. Anaokulu öğretmenliği programının amacı, okul öncesi eğitim veren kurumlara öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar meslek liselerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

Almanca Öğretmenliği

Bu bölümün amacı ortaöğretim kurumlarına Almanca öğretmeni yetiştirmektir. Mezunlar orta dereceli resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Özel sektörde iş bulabilirler.

Astronomi Ve Uzay Bilimleri

Evrendeki maddelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler vs.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Liselerde matematik, fizik veya astronomi öğretmenliği, Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı gözlem istasyonlarında, rasathanelerde, çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı olarak çalışılabilir.

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Programının Amacı : Astronomi ve uzay bilimleri programının amacı, evrendeki maddelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleyecek elemanları yetiştirmektir.

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Fen fakültelerine bağlı astronomi ve uzay bilimleri programda eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde okutulan derslerin yarısından fazlası temel matematik ve fizik dersleridir. İkinci grupta okutulan derslerden bazıları ise, genel astronomi, astronomik aletler, astronomi tarihi, istatistik astronomi, astrofizik, güneş fiziği, gök mekaniği, küresel astronomi, radyo astronomi ve benzeridir. Uygulamalı derslerde bölümlere bağlı rasathanelerden yararlanılır.

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Mesleği için Gereken Nitelikler : Bir kimsenin astronomi ve uzay bilimleri programında başarılı olabilmesi için, her şeyden önce, üstün bir akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip, bu bilim dalına ciddi bir ilgi duyan, sabırlı bir gözlemci olması gereklidir. Astronomi ve uzay bilimleri programının dersleri genellikle matematik ve fizik konularını kapsadığı için, bu programa girmek isteyen kimselerin lisede fizik ve matematik derslerinde ortalamanın üzerinde bir başarı göstermiş olmaları beklenir.

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Astronomi programını bitirenlere "Astronom" ünvanı verilir. Astronomi genelde astronometri ve astrofizik şeklinde iki anabilim dalından oluşur. Birincisinde evrendeki maddelerin konumları, hareketleri, genel özellikleri araştırılırken, ikincisinde gök cisimlerinin fizik yapıları incelenir. Astronomlar yerden ve uzaydan gözlemler yaparak, gezegenlerin hareketleri ile ilgili bilgiler toplar, çözümler ve yorumlarlar. Astronomlar çalışmalarını optik teleskopla yürütürler, gece gündüz gözlem yapar ve sonra bu gözlem verilerini değerlendirirler.

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Mezunlarının Çalışma Alanları : Astronomi ve uzay bilimleri programını bitirenler liselerde ve dershanelerde, matematik, fizik veya astronomi öğretmenliği yapabilirler. Başarılı öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Mezunların bir bölümü de Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlem istasyonlarında ve rasathanelerde görev almaktadırlar. Astronomi ve uzay bilimleri programını bitirenlerin çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı olarak, bilgisayar programlarının yazılımı ile ilgili görevleri yürütmekte, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlemevlerinde çalışabilmektedirler.

Ağız Diş Sağlığı

Öğrenimi 2 yıllık, Asıl olarak Diş hekimi yardımcısı hemşire yetiştirmek amaçlanıyor. Genelde kız öğrenciler alınıyor. Hem 1 hem de 2. sınıflarda öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki staj görüyorlar. Kontenjan 20 kişi. Mezunlara sağlık teknikerleri diploması veriliyor. Devlet hastanesi ve özel hastaneler de çalışma imkanları var.

Görünüm zengin & masaüstü ekranı
Mobile git Hangi Mesleği Seçsem?
Yasal Uyarı: on5yirmi5.com'a ait özel içeriklerin metin, görsel ve diğer dosyalarının tüm hakları on5yirmi5.com'a aittir. İçerikler aktif link verilerek kısmen kullanılabilir

Yorumlar

bu haber için ne düşünüyorsunuz
Küfür, hakaret vb. yorumları yayınlayamayız.
 • berna Pazartesi, 00:00

  bu bölumlerden onü açık baska dallar yok mu
 • esma Cuma, 00:00

  ben 8.sınıfa gidiyorum hangi mesleği olmam gerektiğini bilmiyorum ama yinede sizden biraz bilgi aldım teşekkürler
 • ayşe Cumartesi, 00:00

  astronomi ve uzay bilimleri benim için en uygunuymuş..
 • nurcan Perşembe, 14:09

  ben mesleğimi seçtim teşekürler
 • tuğçe Cumartesi, 17:05

  bennnn testttttttt istiyorummmmmmmmm
 • kezban Pazartesi, 16:27

  sosyaL biLqiLer öqretmenLiqi ya da okuL öncesi taM baNa qöre...oLcak hayırLısıyLa....
 • beyza nur Pazartesi, 20:48

  coooooooooooooooooooooook gzel bi site
 • burcu Pazartesi, 20:47

  aslnda ck gzel bi site ama bnce kendini tnma amcli testler olsa coooooooooooooooooook iyi olur
 • rifat Cuma, 13:07

  süüüüüüüüüüüüppppeeeeeeeeeeerrrrrrrrrr
 • nisa Pazar, 14:46

  ben muhendislik veya yazar olmak istiyorum sair de olabilir
 • Yorumunuz gösterilemiyor : Yazım kuralları hatası...Perşembe, 9 Aralık

 • ali Perşembe, 16:24

  ben polisim
 • ebru Perşembe, 16:21

  beni ailem okutmak istemedi ama ben evden kaçıp okudum şimdi ise öğretmenim ve ailem bunu duyunca çok sevindi
 • rihanna Pazar, 22:21

  ben 2 yıl sonra kendimi gerçekten geliştirmiş. hayallerini yapabilmiş.başarılı bi iş kadını olarak vasıflı bir yerde görmek istiyorum. bunu gerçektençok istiyorum. ama olcak mı bilmiyorum :-S
 • şakacı Pazartesi, 19:20

  ben büyüdüğümde popiler olcağım he he he he he!!!noldu...
 • bilinmeyen Pazartesi, 21:41

  dev uçağın altında durmak çok korkucu bişey ama yinede uçak mühendisi olacam
 • feza Perşembe, 01:06

  ben astronom olmayı dşünüyordum sonra vazgçtim uzay müh. olcam diyodum ama şimdi KESN KARARIMI VERDİM odtü de fizik okuyacağım tam bana göre ileri fizik proğramında okuyacağım belki astrofizik alanında çalışmalar yapabilirim
 • dilan Salı, 15:15

  bena ugun meslek bulamadım
 • eylem Perşembe, 13:36

  ben işletme yada iktisat okumak istiyorum
 • bet?l Cuma, 14:28

  astronomi güzel bi bölüm kulağa hoş geliyor ama malesef 4 sene önce meslek lisesine giderek yanlış bi bölüm seçtik umarım aynı hataya başkaları düşmez...
 • karasız Cuma, 14:25

  ben bilgisayar bölümünde okuyorum meslek lisesi yeni mezun oldum ama hiç istemiyorum bu bölümü okumayı ne yapacam da bilmiyorum...?
 • nil Perşembe, 00:00

  ben bir meslek seçiyorum ama sonra başka bir meslek karasızım yani ama seçmek zorundayım seçimki hedefimi belirliyim
 • nil Perşembe, 00:00

  ben bir meslek seçiyorum ama sonra başka bir meslek karasızım yani ama seçmek zorundayım seçimki hedefimi belirliyim
 • livza Pazar, 12:56

  ben sayısalcıyım ama ing öğr olmk istiorm fkt okulda dil bölümü yok ne ypcm ya test ypıorm hep ing alakalı mslklr uygn
 • ada Cuma, 18:36

  merhaba ya ben hangi mesleği seçicem arkeolog olmayı istiodum vaz geçtim ne olcam ya ben offf ya
 • Şeri Çarşamba, 23:28

  Psikoloji (: Ya da Hukuk (:
 • eyşanbay Çarşamba, 12:49

  merhaba ben eyşan düşündüm kiii işallah bilgisayar öğretmeni olurum işallah amin
 • büşra Perşembe, 17:02

  ben ingilizce öğretmenliği istiyom inşlah olur
 • aysun Çarşamba, 19:21

  gelecekte iyi ve güzel mesdeğimin olması
 • cennet Çarşamba, 19:17

  ilerde iyi bir işimin olması.

Çok Okunanlar

on5yirmi5.com takip edin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam

Kullanım Şartları Yayın İlkeleri Hata Bildir - Görüş Yaz

Copyright © 2015 - Tüm hakları saklıdır. Yıldızlar Eğitim Organizasyon A.Ş.