twitterfacebook

Tarihte Bugün 7 Eylül


Türkiye Cumhuriyetin de İlk Develüasyon (1946)

7 Eylül tarihinde meydana gelen olaylar..

Türkiye Cumhuriyetin de İlk Develüasyon (1946)

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk develüasyon 7 eylül 1945’te yapıldı. Amaç İMF ile anlaşmadan önce hazırlık yapmaktı. Develüasyon oranı % 115.4 olarak belirlenmişti. Uzmanlara göre ekonominin iyileşmesi konusunda fazla bir yarar sağlamamıştır.

Kapitülasyonların Tek Taraflı Kaldırılması (1914)Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk defa Fransa’ya , kendi isteğiyle siyasi ve ekonomik amaçlı olarak verdiği kapitülasyonlar daha sonra kontrolden çıkmış bir çok devlete verilmişti. Hatta can düşman Rusya’ya ( 1774- Küçük Kaynarca Antlaşması ile) bile kapitülasyon hakkı verildiği düşünülürse olayın vehameti daha iyi anlaşılacaktır.
Osmanlı ekonomisine verdiği zararlar artık net olarak ortaya çıkınca kapitülasyonlardan kurtulmanın yolları aranmaya başlandı. I.Dünya Savaşı ortamı değerlendirilmeye çalışıldı ve 7 eylül 1914 tarihinde Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etti. Bu duruma Almanya ve Avusturya başta olmak üzere diğer devletler karşı çıktılar. Ancak siyasi ortam nedeniyle fazla ısrarcı olamadılar. Bu tarihte Osmanlı Devleti daha savaşa girmemiş tarafsız bir politika izliyordu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı (1495-1566)Kanuni Sultan Süleyman 1495 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim’in 1520 yılında ölümü ile 10. Padişah olarak tahta çıktı. Onun zamanı Osmanlı Devleti’nin zirvesi olarak kabul edilir. Muhibbi mahlası ile şiir yazıyordu.
1566 Yılında Kanuni Sultan Süleyman 13. ve son seferine çıktı. Macaristan’daki Zigetvar kalesi kuşatması sırasında rahatsızlığı iyice arttı. 7 Eylül 1566’da sabah namazından önce vefat etti. Zigetvar(gizli),Belgrat ve İstanbul olmak üzere üç defa cenaze namazı kılındı. İstanbul’daki cenaze namazına tüm İstanbul ahalisi katılmış ve 500 müezzin görev almıştı.
Avrupalılar’ın muhteşem ,büyük gibi ünvanlar verdikleri Kanuni Sultan Süleyman 71 yaşındaydı ve 46 yıl hükümdarlık yaparak en uzun hükümdarlık yapan kişi ünvanını da almıştı. Öldüğünde arkasında 15 milyon kilometre kareye yakın bir devlet bırakmıştır.

Brezilya Bağımsızlığını İlan Etti (1822)Portekizli denizci Cabral tarafından 16. Yüzyıl başlarında keşfedilmişti. Bir ara Napolyon’dan kaçan Portekiz kıralı Brezilya’da kalmıştı. Uzun bir süre Portekiz sömürgesi olarak kalan Brezilya Portekiz kralının yeğeni olan valileri Don Pedro öncülüğünde 7 eylül 1822’de bağımsızlığını ilan etti. Brezilya 1889’a kadar krallıkla idare edilmiştir.

1938- Hatay Devleti Anayasası kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyetin de İlk Develüasyon (1946)Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk develüasyon 7 eylül 1945’te yapıldı. Amaç İMF ile anlaşmadan önce hazırlık yapmaktı. Develüasyon oranı % 115.4 olarak belirlenmişti. Uzmanlara göre ekonominin iyileşmesi konusunda fazla bir yarar sağlamamıştır.

1977- İstanbul’da tüp gaz kuyrukları oluştu.

1988- Mimar Sedad Hakkı Eldem 80 yaşında öldü.

/Scripts/lib/jquery-2.0.0.min.js