Türkiye'de kaç cami var biliyor musunuz?

Yazıcı Görünümü 10/20/2018 5:00:43 PM -
url
http://www.on5yirmi5.com/haber/inanc/din-adamlari/96353/turkiyede-kac-cami-var-biliyor-musunuz.html

2011 yılında yeni camiler hizmete açıldı. Bir yılda yüzde 0.86 oranında artış gözlendi.


Türkiye'de kaç cami var biliyor musunuz?

2011 yılında yeni 709 cami hizmete açıldı. Erzurum'un ülkede yeni yapılan camiler toplamındaki payı yüzde 2.1 olurken, Doğu Anadolu Bölgesi'nin payı yüzde 16.9, Kuzeydoğu Anadolu'nun payı yüzde 3.9, Kudaka'nın payı 2.6, 5'inci teşvik bölgesinin payı ise yüzde 17.7 olarak hesaplandı.

ERZURUM'A YAPILAN 15 CAMİ

Erzurum'da 2010 yılında bin 499 olan cami sayısı bin 514'e yükseldi. İldeki cami sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında artış kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 yılı verilerine göre Erzurum'da bin 514, Bayburt, Erzurum ve Erzincan'ın yer aldığı Kudaka Bölgesinde 2 bin 312, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 4 bin 130, Doğu Anadolu Bölgesinde 9 bin 405, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerinden oluşan 5'inci Teşvik Bölgesinde 13 bin 312, 16 büyükşehirde ise 28 bin 200 cami müslümanlara hizmet veriyor.

TÜRKİYE'DE 709 YENİ CAMİ

2011 yılında yeni 709 cami hizmete açıldı. Erzurum'un ülkede yeni yapılan camiler toplamındaki payı yüzde 2,1 olurken, Doğu Anadolu Bölgesinin payı yüzde 16.9, Kuzeydoğu Anadolu'nun payı yüzde 3.9, Kudaka'nın payı 2.6, 5'inci teşvik bölgesinin payı ise yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Yeni yapılan cami sayısında İstanbul'un payı yüzde 3,6, Ankara'nın payı yüzde 4, Bursa'nın payı yüzde 5,2, Antalya'nın payı yüzde 5,2, Diyarbakır'ın payı yüzde 3,6, İzmir'in payı yüzde 2,1, Konya'nın payı yüzde 2,9, Samsun'un payı yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

BİR YILDA YÜZDE 0.86 ORANINDA ARTIŞ

Türkiye'deki cami sayısı 2010 yılına göre 2011 yılında yüzde 0.86'lık artış göstererek 81 bin 984'ten 82 bin 693'e yükseldi. 2011 yılında bir önceki yıla göre cami sayısı Erzurum'da yüzde 1, Kudaka Bölgesinde yüzde 0.82, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 0.68, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 1.29, Erzurum'un yer aldığı 5'inci Teşvik Bölgesinde yüzde 0.95 oranında artış gösterdi. Cami sayısı Erzurum'da bin 499'dan bin 514'e, Kudaka Bölgesinde 2 bin 293'ten 2 bin 312'ye, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 4 bin 102'den 4 bin 130, Doğu Anadolu Bölgesinde 9 bin 285'ten 9 bin 405'e, 5'inci Teşvik Bölgesinde ise 13 bin 186'dan 13 bin 312'ye yükseldi.

CAMİ BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI

2011 cami sayısı verileri bazında Türkiye'de cami başına 903 kişi düşerken, cami başına düşen kişi sayısı 2011 ADNKS'ye göre 780 bin 847 nüfuslu Erzurum'da 515 kişi, bir milyon 72 bin 848 nüfuslu Kudaka'da 464 kişi, 2 milyon 230 bin 394 kişiyi barındıran Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 540 kişi, 5 milyon 863 bin 508 kişilik nüfusa sahip Doğu Anadolu Bölgesinde 623 kişi, 6 milyon 632 bin 454 kişilik nüfusu içeren 5'inci Teşvik Bölgesinde 498 kişi, 42 bin 875 bin 259 kişilik nüfusu barındıran 16 Büyükşehir'de bin 520 kişi olarak hesaplandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE CAMİ SAYISI

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami sayısı verilerine göre 2011 yılı ölçütünde Büyükşehirlerdeki Cami sayısı ve cami başına düşen nüfus sayısı şöyle oldu:

istanbul 3 bin 113 cami 4 bin 376 kişi, İzmir bin 782 cami 2 bin 225 kişi, Kocaeli bin 105 cami bin 449 kişi,Sakarya bin 246 cami 713 kişi, Ankara 2 bin 817 cami bin 736 kişi, Antalya 2 bin 97 cami 974 kişi, adana bin 265 cami 832 kişi, Mersin bin 447 cami bin 152 kişi, Kayseri bin 271 cami 987 kişi, Eskişehir 761 cami bin 26 kişi, Bursa bin 646 cami bin 611 kişi, Samsun 2 bin 621 cami 477 kişi, Erzurum bin 514 cami 515 kişi, Gaziantep 908 cami bin 931 kişi, Diyarbakır bin 761 cami 892 kişi, Konya 3 bin 46 cami 669 kişi.

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum Cami sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi, Kudaka ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde ilk sırada bulunuyor. 2 bin 312 camisi bulunan TRA1 Erzurum, Erzincan Bayburt bölgesinde bin 514 camisiyle Erzurum ilk sırada yer alırken, 557 camiyle Erzincan ikinci, 241 camisiyle Bayburt üçüncü sırada yer alıyor. 4 bin 130 camisi bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin diğer illeri olan Ağrı'da 843, Kars'ta 489, Iğdır'da 221, Ardahan'da 265 cami bulunuyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE CAMİ SAYISI

9 bin 405 camisi bulunan, 14 illi Doğu Anadolu Bölgesinde, camisi sayısı çokluğu bakımından bin 514 camisiyle Erzurum ilk sırada yer alırken, bin 294 camiyle Van ikinci, 947 camiyle Elazığ üçüncü, 920 camiyle Malatya dördüncü, 843 camiyle Ağrı beşinci, 693 camiyle Bitlis altıncı, 559 camiyle Muş yedinci, 557 camiyle Erzincan sekizinci, 556 camiyle Bingöl dokuzuncu, 489 camiyle Kars onuncu, 430 camiyle Hakkari 11'inci, 265 camisiyle Ardahan 12'inci, 221 camisiyle Iğdır 13'üncü, 117 camisiyle Tunceli 14'üncü sırada bulunuyor.

BEŞİNCİ TEŞVİK BÖLGESİNDE ERZURUM

Yeni Düzenlemeyle aralarında Erzurum'un da bulunduğu 14 ilin oluşturduğu, 13 bin 312 camisi bulunan 5'inci Teşvik Bölgesinde Erzurum, Ordu ilinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Bölge illeri olan Aksaray 567, Niğde 402, Yozgat 956, Çankırı 665, Sinop bin 49, Tokat bin 141, ordu 2 bin 3, Giresun, bin 425, Gümüşhane 510, Erzurum bin 514, Bayburt 241, Tunceli 117, Kilis 214, Adıyaman 707, Kahramanmaraş bin 270, Osmaniye 531 camiye sahip.

İLLER SIRALAMASINDA İSTANBUL BİRİNCİ

Cami sayısı iller sıralamasında İstanbul 3 bin 113 camisiyle ilk sırada yer alırken, Erzurum 15'inci sırada bulunuyor. İstanbul'u 3 bin 46 camiyle Konya, 2 bin 817 camiyle Ankara, 2 bin 621 camiyle Samsun, 2 bin 547 camiyle Kastamonu, 2 bin 97 camiyle Antalya, 2 bin 3 camiyle Ordu, bin 917 camiyle Trabzon, bin 782 camiyle İzmir, bin 761 camiyle Diyarbakır, bin 652 camiyle Manisa, bin 646 camiyle Bursa, bin 643 camiyle Balıkesir, bin 614 camiyle Şanlıurfa, bin 514 camiyle Erzurum, bin 447 camiyle Mersin ve Zonguldak,bin 425 camiyle Giresun,bin 317 camiyle Sivas ve bin 294 camiyle Van ili izliyor.

TÜRKİYE'DE BULUNAN 82 BİN 693 CAMİNİN DAĞILIMI

82 bin 693 camisi bulunan Türkiye'de cami sayısının illere göre dağılımı şöyle;

İstanbul 3.113,Konya 3.046,Ankara 2.817, Samsun 2.621, Kastamonu 2.547, Antalya 2.097, Ordu 2.003,Trabzon 1.917, İzmir 1.782, Diyarbakır 1.761, Manisa 1.652, Bursa 1.646, Balıkesir 1.643, Şanlıurfa 1.614, Erzurum 1.514, Mersin 1.447, Zonguldak 1.447, Giresun 1.425, Sivas 1.317, Van 1.294, Çorum 1.293, Kayseri 1.271, Kahramanmaraş 1.270, Adana 1.265, Sakarya 1.246, Bolu 1.215, Kütahya 1.184, Denizli 1.181, Tokat 1.141, Aydın 1.108, Kocaeli 1.105, Afyonkarahisar 1.101, Muğla 1.064, Sinop 1.049, Rize 1.034, Mardin 1015, Yozgat 956, Hatay 951, Elazığ 947, Malatya 920, Karabük 915, Gaziantep 908, Ağrı 843, Çanakkale 799, Bartın 765, Eskişehir 761, Adıyaman 707, Isparta 699, Bitlis 693, Artvin 680, Amasya 671, Çankırı 665, Düzce 661, Batman 604, Siirt 582, Aksaray 567, Muş 559, Erzincan 557, Bingöl 556, Uşak 536, Osmaniye 531, Burdur 514, Gümüşhane 510, Karaman 499, Nevşehir 490, Kars 489, Tekirdağ 488, Kırşehir 481, Şırnak 473, Hakkari 430, Bilecik 410, Niğde 402, Edirne 390, Kırıkkale 350, Kırklareli 281, Ardahan 265, Bayburt 241, Iğdır 221, Kilis 214, Yalova 150 ve Tunceli 117.

 

Türkiye'de kaç cami varIllerdeki camiler

kaynak : on5yirmi5.com
Mobil sayfa : Türkiye'de kaç cami var biliyor musunuz? mobil ekran
Modern sayfa : Türkiye'de kaç cami var biliyor musunuz?
Kısa adres : http://www.on5yirmi5.com/96353